15-08-2019

Opschorting in kader meerwerk; zaligmakend of risicovol?

Dat het middel van opschorting de (onder)aannemer behulpzaam kan zijn, blijkt uit de uitspraak van 26 april 2019, nr. 36.344. Onderaannemer voerde diverse grond-, riool- […]

Rixt Holsbrink advocaat bij Severijn Hulshof
08-07-2019

Abstracte bankgarantie, een gewaarschuwd aannemer telt voor twee?!

Problemen tijdens bouw sluisdeuren en droogdokdeur door onderaannemer Voor het project zijn¬†drie sluisdeuren en een droogdokdeur benodigd. De hoofdaannemer¬†heeft voor de bouw van deze vier […]

Rixt Holsbrink advocaat bij Severijn Hulshof
25-03-2019

Dreigen met het stoppen van een werk kan verzuim opleveren

Om het Werk uit te voeren heeft aanneemster gekozen voor afvoer over een vaarweg waarbij onder andere een sluis moest worden gepasseerd. Op de website […]

Rixt Holsbrink advocaat bij Severijn Hulshof