21-12-2020

Slechtere score na herbeoordeling

De Voorzieningenrechter te Den Haag oordeelde in een uitspraak van 4 augustus 2020, (ECLI:NL:RBDHA:2020:7439) dat een herbeoordeling van een deel van het plan van aanpak […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
15-12-2020

Voorlopige gunning ingetrokken na startgesprek

De aanbestedende dienst had eind 2019 een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven, ten behoeve van het uitmaaien van watergangen voor de duur van twee jaar. In […]

Renée Janus advocaat bij Severijn Hulshof
15-12-2020

Sterk afwijkende beoordeling kwaliteit bij herbeoordeling

In de eerste uitspraak van de Voorzieningenrechter Den Haag van 4 augustus 2020, (ECLI:NL:RBDHA:2020:7439) werd geoordeeld dat een herbeoordeling van een deel van het plan […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof