06-04-2023

Aanbestedingseisen of uitvoeringseisen?

Voor het waarborgen van de basale eisen van fatsoen  kent de aanbestedingsregelgeving de uitsluitingsgronden. Die zijn al geformuleerd door de (Europese) wetgever en hoeven alleen […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof
07-03-2023

Handelingskader prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers (waaronder bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, een hoogheemraadschap, een waterschap, een provincie en een grote gemeentelijke inkooporganisatie) en opdrachtnemers (vertegenwoordigd door diverse brancheorganisaties) […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
28-02-2023

Opschorten werkzaamheden bij extreme prijsstijgingen

De meest in het oog springende uitspraak – die ook ruimschoots is besproken in diverse media – is een uitspraak van de voorzieningenrechter van de […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof