Vragen over aansprakelijkheid komen voor op alle rechtsgebieden: in het bouw- en aanbestedingsrecht en in het huurrecht. Ondanks de voorzorgsmaatregelen in een bouwproces kan er toch schade optreden. Met name in langlopende trajecten is het niet altijd duidelijk wie waarvoor aansprakelijk is.

Bij aansprakelijkheidsvragen is het steeds meer van belang om tijdig aan de bel te trekken. Gebeurt dat niet, dan kunnen rechten vervallen. Niet alleen complexe bouwgebreken, ook fouten in aanbestedingen of gebreken in verhuurde zaken kunnen tot aanzienlijke schades leiden. Het vaststellen van de aansprakelijkheden van de betrokken partijen is dan vaak een grote puzzel.

Wij hebben ruime ervaring met het oplossen van dergelijke puzzels. Bedrijven, verzekeraars, assurantiemakelaars, adviseurs zoals architecten en constructeurs kunnen bij ons terecht met vragen en advies over aansprakelijkheid en voor een gerechtelijke of arbitrale procedure.