17-12-2014

Referentieverklaring

Vooropgesteld moet worden dat de aanbestedende dienst een dergelijke referentieverklaring op basis van de Aanbestedingswet (artikel 2:93 lid 1 sub a) en het ARW 2012 […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
12-12-2014

“Wees kritisch en trek tijdig aan de bel”

Een groot deel van de vragen die Haest krijgt voorgelegd, heeft te maken met EMVI. Dit principe dwingt de aanbesteder om een serieuze afweging van […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
03-12-2014

Afrekening van materialen

Zowel in eerste aanleg (geschilnr. 33.954, datum vonnis 9 september 2013) als in hoger beroep wordt geoordeeld dat onderaanneemster terecht haar werkzaamheden heeft opgeschort vanwege […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof