Projectontwikkeling ziet op de optelsom van alle denkbare activiteiten die bijdragen aan een succesvolle oprichting van vastgoedprojecten. Onder succesvol verstaan wij: zo snel mogelijk, met beheersbare risico’s. Het vermijden van conflicten en andere verrassingen is daarbij doorslaggevend en vergt een pro actieve houding van de adviseur. Opdrachtgever en adviseur vormen bij voorkeur een hecht samenwerkend team.

Het proces wordt gekenmerkt door een verzameling van juridische aandachtspunten. De ruime ervaring van Severijn Hulshof heeft betrekking op diverse fasen van project. Van grondposities, koop- en (anterieure) samenwerkingsovereenkomsten en zakenrechtelijke opzet in de voorfase, tot advisering over de inrichting van de bouwopzet, contracten aannemer en adviseurs in de ontwerpfase, tot geschillen tijdens en na de uitvoeringsfase en aansluiting van de contracten met eindgebruikers (huur), u kunt rekenen op de uitgebreide expertise van onze deskundige kantoorgenoten.