19-12-2017

Veranderingen in het overeengekomen werk, artikel 7:755 BW

Artikel 7:755 BW luidt: ‘In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de aannemer slechts dan een verhoging […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof
19-12-2017

Mag je resultaatsverplichtingen in een RAW bestek afprijzen met ‘n.v.t.’?

In het recent gepubliceerde advies 292 van de Commissie van Aanbestedingsexperts [ url: https://www.commi ssievanaanbestedingsexperts.nliadvi es/ad vies-292-leidt-het-niet- i nv u I I en-van-een-aantal-besteksposten-de-inschrijvingsstaat-terecht ] had […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
19-12-2017

Uitleg van bestekposten

De aannemer en de opdrachtgever hadden al in goed overleg besloten het werk tussentijds te beëindigen, waarbij de aannemer € 6.000 had betaald als tegemoetkoming […]

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof