Tot dit aandachtsgebied behoort in eerste instantie het brede terrein van het verbintenissen- en overeenkomstenrecht, de basis van alle vastgoed activiteiten.

Advisering bij het opstellen van contracten, het afbreken van onderhandelingen, de uitleg van verplichtingen over en weer, het afdwingen van verworven rechten en het verweren tegen ten onrechte gepretendeerde rechten zijn een greep uit de activiteiten. Koopovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, (beperkte) zakelijke rechten, VVE kwesties en erfpacht, in alle denkbare rechtsgebieden wordt voorzien. In zaken aangaande non conformiteit, het tuchtrecht en het beroepsaansprakelijkheidsrecht voor makelaars is een aanzienlijke kennis en ervaring opgebouwd. Procederen is geen doel, maar wordt niet geschuwd. U kunt rekenen op een assertieve benadering die past bij uw vraag of u nu eiser bent of verwerende partij. Ons kantoor staat bekend om zijn ruime ervaring in de procespraktijk zowel in de rechtbank als bij diverse arbitrage instituten.