19-12-2012

Matiging van korting

Het scheidsgerecht in eerste aanleg heeft de vordering van aanneemster tot betaling van het restant van de aanneemsom toegewezen, verminderd met het aan opdrachtgeefster toekomende […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
19-12-2012

Verwijzing naar eigen algemene voorwaarden bij inschrijving

Op basis van een recente gerechtelijke uitspraak van de rechtbank Zwolle van 13 december 2011 (LJN: BU7691) kan echter worden gesteld dat een standaardverwijzing naar […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
23-10-2012

Tegengaan beroep op zekerheid: het blijft lastig

Paragraaf 43a UAV-89 bepaalt dat de opdrachtgever gerechtigd is om van de aannemer genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof