18-12-2018

UAV-GC en ontwerpverantwoordelijkheid

Een Opdrachtgever heeft binnen de UAV-gc 2005 de mogelijkheid om een zelf de omvang c.q. diepgang van de ontwerpwerkzaamheden van de Opdrachtnemer te bepalen. Die […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
19-11-2018

Handreiking tenderkostenvergoeding

De inzet is om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp en een bewustere benadering. De tenderkostenvergoeding moet meer ingebed worden in het aanbestedingsproces en […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
19-11-2018

Mogelijk ‘leuren’ de kop ingedrukt

Recentelijk deed de voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag (18 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11407) uitspraak in een kwestie die in de kern draaide om deze problematiek. De […]

Ruben Chee advocaat bij Severijn Hulshof