Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer actueel of onjuist is. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Severijn Hulshof Advocaten. Op alle werkzaamheden van Severijn Hulshof advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Onze algemene voorwaarden treft u aan op onze website.

Design: HLO Creative Design Agency