19-12-2013

De inschrijver dient de verschillende kosten op te nemen onder de daarvoor bestemde kostenplaatsen

Diverse uitspraken van Voorzieningenrechters in de afgelopen drie jaren bevestigen dat het niet opnemen van alle kosten in de eenheidsprijs onder vigeur van de RAW […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
04-12-2013

Een processueel zoekplaatje over een dreigende verjaring

Aardig is op te merken dat de Gemeente op 19 februari 2002 een eerste (conventionele) eis heeft ingesteld. Het eerste gedeeltelijke eind-, gedeeltelijk tussenvonnis dateert […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
09-10-2013

Verzwegen gebreken

Opdrachtgever heeft de bouwkundig aannemer aangesproken als rechtsopvolgster van de rechtspersoon waarmee de opdrachtgever de koop-/aannemingsovereenkomst heeft gesloten. De woning in kwestie is op 11 […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof