24-12-2015

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Uit het uitgebreide arrest is af te leiden dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant in haar eindvonnis in eerste aanleg d.d. 3 september 2014 in de ogen […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
22-12-2015

Tenderned problematiek

Als gekeken wordt naar de rechtspraak, dan kan gesteld worden dat Tenderned problematiek regelmatig onderwerp is van juridische procedures. De lijn die zichtbaar is in […]

Joost Haest bij advocaat Severijn Hulshof
14-12-2015

Handreiking inschrijvers

Voorschrift 3.9 C uit de Gids Proportionaliteit verplicht aanbestedende diensten in gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof