Voor huurders en verhuurders van kantoren, bedrijfsruimten, woningen en de verhuur van terreinen of materieel is het belangrijk afspraken goed vast te leggen. De branche werkt vaak met standaardmodellen voor huurovereenkomsten, maar die dekken de belangen van partijen niet altijd. Ons team helpt met het maken van huurcontracten op maat.

Ook geven wij snel advies als een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Het kan gaan om huurachterstanden, onbevoegde onderverhuur, niet nakomen van exploitatieverplichtingen of het telen van hennep. Ook huurders die tegen problemen aanlopen met verhuurders omdat het gehuurde gebreken vertoont, kunnen bij ons terecht.