01-12-2021

Oppassen met garanties

Garanties kunnen worden afgegeven op één of meer onderdelen van het werk, op producten, en worden soms ook op het werk als geheel. Belangrijk is […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
07-10-2021

Voorschrijven materieel in strijd met RAW-systematiek

Op het werk waren de Standaard RAW Bepalingen 2015 en de UAV 2012 van toepassing verklaard. Bij de concept raamovereenkomst zat een Inschrijfformulier waarin zeer […]

Renée Janus advocaat bij Severijn Hulshof
07-10-2021

Evaluatiegesprek binnen de Alcateltermijn

Een nadere toelichting kan tot meer begrip leiden, maar ook tot meer onbegrip. De motivering van de afwijzing zal per definitie anders worden verwoord dan […]

Ruben Chee advocaat bij Severijn Hulshof