01-02-2010

De ‘on demand’ bankgarantie en de UAV 1989; vereisten en verhouding

In het kader van dit artikel hanteren wij de volgende definitie van het begrip bankgarantie: ‘Een bankgarantie is een verklaring van een bank om gedurende […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof