24-11-2022

Wat te doen bij discussies over kostenverhogingen?

Met het ondernemersrisico wordt gedoeld op de vraag of van een ondernemer verlangd mag worden dat hij een deel van de prijsstijging zelf draagt. In […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
25-10-2022

Tuin leeghalen bij wanbetalers; wat is je recht?

Het betreffende artikel kunt u lezen door hieronder op ‘download’ te klikken.

Joost Haest, advocaat bij Severijn Hulshof
23-09-2022

Waarschuwen voor de omvang van meerwerk?

In een uitspraak van 1 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:989) geeft de Hoge Raad antwoord op deze vraag. Geoordeeld wordt dat het niet nodig is dat opdrachtgever […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof