02-04-2019

Het juridische belang van VISI

In een heel recente uitspraak van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2019 komt meerdere malen de vastlegging in VISI aan bod bij de […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
25-03-2019

Beslistermijnen

Die mogelijkheden worden – uiteraard – beheerst door wat er in de contractstukken staat en/of in de daaraan ten grondslag liggende bepalingen zoals de Standaard […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
25-03-2019

Dreigen met het stoppen van een werk kan verzuim opleveren

Om het Werk uit te voeren heeft aanneemster gekozen voor afvoer over een vaarweg waarbij onder andere een sluis moest worden gepasseerd. Op de website […]

Rixt Holsbrink advocaat bij Severijn Hulshof