Globalisering is ook in de bouw van steeds groter belang. Veel bouwbedrijven werken over de grens of betrekken diensten en goederen uit het buitenland. Ons kantoor heeft een uitgebreid netwerk van bouwrechtadvocaten over de hele wereld.

Met regelmaat helpen wij onze cliënten op weg in het buitenland of staan wij hen bij bij de internationale aspecten van hun projecten in Nederland. Ook staan wij de nodige buitenlandse partijen bij die zich op de Nederlandse markt begeven.