Procentuele korting versus eenmalige korting

10-01-2023 | Recentelijk is binnen twee maanden door twee verschillende rechtbanken geoordeeld over het verschil tussen procentuele korting en eenmalige korting in de RAW inschrijvingsstaat. De uitkomsten van deze...

Wat te doen bij discussies over kostenverhogingen?

24-11-2022 | De extreme prijsstijgingen van de afgelopen maanden hebben tot veel (juridische) discussies geleid over aanspraken van aannemers op kostenverhogende omstandigheden. In de praktijk zien we dat het met name...

Weggemoffelde ontwerpverantwoordelijkheid

26-10-2022 | In een uitspraak van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (nr. 37.243) van 2 september 2022 is het back-to-back door leggen van ontwerpverantwoordelijkheid in de bouwketen aan de orde geweest. Arbiters...

Tuin leeghalen bij wanbetalers; wat is je recht?

25-10-2022 | Joost Haest werd door Stad & Land geïnterviewd voor het vakblad De Hovenier naar aanleiding van berichtgeving over een groenaannemer die een door hem aangelegde tuin weer leeghaalde omdat de particuliere...

Waarschuwen voor de omvang van meerwerk?

23-09-2022 | In de praktijk komt het veel voor dat een opdrachtgever gewaarschuwd is dat er door wijziging van het werk meerkosten ontstaan of dat opdrachtgever zelf al in de gaten dat er sprake is van extra kosten...

Bij wijziging werk is doorvragen geboden

15-09-2022 | Volgens het Burgerlijk Wetboek leiden alleen dan wijzigingen in het werk tot verhoging van de prijs, indien de opdrachtgever hetzij is gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging, hetzij hij die noodzaak...

Liability for Innovation – the Prodema Case in the Netherlands

03-09-2022 | We live in a world that is rapidly changing all the time and changing at a fast pace. The demands of society are ever-increasing and innovation is key to keep up with those demands. The construction industry...

Leverantierisico’s bij inschrijven op aanbestedingen

07-07-2022 | Naast prijsstijgingen zijn leverantieproblemen door (onder meer) de oorlog in Oekraïne een heel stevig probleem voor ondernemers die inschrijven op aanbestedingen. Gelukkig zien we steeds meer dat aanbestedende...

Paal en perk aan eenzijdig afwentelen vertragingsrisico

25-05-2022 | De grondstoffencrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne werken in rap tempo door in aanneming van werk. Niet alleen rijzen de prijzen de pan uit, maar ook termijnen van levering zijn hoogst onzeker....

Abnormaal lage inschrijvingen

17-05-2022 | De afgelopen zes maanden is er opvallend vaak (zeven gepubliceerde uitspraken) geprocedeerd over inschrijvingen die door aanbesteders als abnormaal laag ongeldig zijn verklaard. Deze opvallende piek zal...

Juridische handvatten bij prijsstijgingen

04-05-2022 | Na de Covid pandemie wordt de bouwsector nu weer geconfronteerd met prijsstijgingen en leveringsproblemen door niet voorzienbare omstandigheden in verband met de oorlog in Oekraïne. Wij worden als kantoor...

Volmacht bij inschrijving op een aanbesteding

01-04-2022 | Helaas zien wij nog geregeld dat inschrijvers een werk mislopen omdat na inschrijving blijkt dat een toereikende volmacht voor ondertekening ontbreekt. Maar zelfs als er wel een toereikende volmacht is,...

De raamovereenkomst

22-03-2022 | Bij aanbesteding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van raamovereenkomsten. Over hoe om te gaan met de raamovereenkomst is ondertussen flink wat jurisprudentie voorhanden.

Schendig scope raamovereenkomst – schadevergoeding

16-03-2022 | In eerdere columns in Bouwbelang heb ik er op gewezen dat een opdrachtgever in beginsel geen werkzaamheden uit de scope van een aanbestede raamovereenkomst mag gunnen aan een derde. Doet een opdrachtgever...

Schadeverhaal opdrachtgevers: onderaannemers let op!

02-03-2022 | In de bouw wordt veel gewerkt met onderaannemers, installateurs en adviseurs die alleen contracteren met de hoofdaannemer en niet met de opdrachtgever. Wanneer een onderaannemer een fout begaat in de uitvoering...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22