Herziening Warmtewet en de gevolgen voor WKO-eigenaren

10-04-2018 | Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De wet biedt bescherming voor afnemers van stads- en blokverwarming tegen te hoge prijzen door het ontbreken van marktwerking. De Warmtewet regelt...

Nieuw Duits aannemings- en bouwcontractenrecht

26-03-2018 | Per 1 januari 2018 zijn de paragrafen in het Duitse Burgerlijk Wetboek - het BGB - over aanneming van werk gewijzigd. Verder is een aparte titel voor bouwcontracten ingevoerd, naast enkele paragrafen over...

Gijzeling door juristen?

16-03-2018 | Op 29 januari 2018 kopte Cobouw ‘De Bouw wordt gegijzeld door juristen’. Deze quote was afkomstig van hoogleraar Rob Nijsse en had vooral betrekking op de Eindhovense parkeergarage. In het artikel...

De waarschuwingsplicht: pas op voor het boemerangeffect

16-03-2018 | Het door een aannemer ingenomen standpunt dat sprake is van een ontwerpfout waarvoor hij gewaarschuwd heeft, kan onder omstandigheden als een boemerang bij de aannemer terug komen. Dit blijkt uit het arbitraal...

Intrekken en opnieuw aanbesteden

16-03-2018 | Het intrekken van een aanbesteding en deze opdracht vervolgens ongewijzigd opnieuw aanbesteden, dat mag toch niet? Of zijn er omstandigheden waarin dit wel is toegestaan?

Twee gelijke inschrijvingen, loting bepaalt winnaar

16-03-2018 | Twee inschrijvingen die exact gelijk eindigen en daarmee beide als winnaar uit de bus komen. De kans dat dit voorkomt lijkt niet heel groot, toch heb ik het in mijn praktijk het afgelopen jaar al twee...

Bewijsstukken van gelijkwaardigheid

16-03-2018 | Technische specificaties dienen op grond van artikel 2.75 Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw 2012) de inschrijvers gelijke toegang te bieden tot overheidsopdrachten en niet te leiden tot ongerechtvaardigde...

Conservatoir beslag leggen steeds moeilijker?

16-03-2018 | In de praktijk zien we steeds vaker dat het lastiger wordt om verlof te krijgen tot het leggen van conservatoir beslag (beslag vooruitlopend op een juridische procedure). Een eerste tendens die we zien...

Herziening Warmtewet en de gevolgen voor WKO-eigenaren

16-03-2018 | Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De wet biedt bescherming voor afnemers van stads- en blokverwarming tegen te hoge prijzen door het ontbreken van marktwerking. De Warmtewet regelt...

Contact met de aanbestedende dienst

14-03-2018 | Contact met de aanbestedende dienst, is dat toegestaan? Dat is afhankelijk van hetgeen in de aanbestedingsdocumenten bepaald is. Veelal is beschreven dat contact via één specifieke contactpersoon moet...

Rechters toon eens wat meer lef in kort geding!

27-02-2018 | De Voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo heeft eind januari van dit jaar een voor de eisende aannemer teleurstellend vonnis uitgesproken. Nu is dat helaas wel vaker het geval, maar ik zie in...

Best Value Procurement – Rechtspraak 2017

30-01-2018 | In 2017 zijn de nodige uitspraken in Kort Geding gewezen die stevig richting geven aan de Best Value Procurement (BVP) aanbestedingspraktijk.

Mijn opdrachtgever wil de raamovereenkomst verlengen, maar onder de destijds afgesproken voorwaarden wil ik dat als inschrijver niet. Wat nu?

25-01-2018 | Het komt heel regelmatig voor dat opdrachtnemers geen verlenging van een raamovereenkomst willen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u destijds tegen te scherpe prijzen heeft ingeschreven, omdat de economische...

Algemene voorwaarden-perikelen

12-01-2018 | Over het correct van toepassing verklaren en het adequaat gelegenheid geven om van die algemene voorwaarden kennis te nemen is al veel geprocedeerd. Lastig wordt het vooral wanneer er naar verschillende...

Diefstal op bouwplaats. Huurder aansprakelijk?

04-01-2018 | De bouw lijdt jaarlijks grote schade door diefstal van materialen op de bouwplaats. De kranten koppen regelmatig over koperdiefstal langs het spoor. En afgelopen zomer hebben dieven twee bouwsteigers van...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15