Beton & Staal, aanbesteden en RAW

12-03-2024 | Als werkzaamheden in de beton- en staalbranche worden aanbesteed dan wordt in heel veel gevallen een RAW bestek in de markt gezet. En de RAW-systematiek kent voor aanbestedingen enkele specifieke bepalingen,...

Opschorten bij een te laat betalende opdrachtgever

12-03-2024 | Steeds vaker krijgen wij de vraag voorgelegd wat de mogelijkheden voor aannemers zijn in het geval de opdrachtgever (veel) te laat betaald. Als de aannemer de gebruikelijke aanmaningen heeft verzonden...

Realistische raming van raamovereenkomsten

28-12-2023 | In advies 708 van de CvAE staan enkele interessante en voor de (rechts-)praktijk belangrijke overwegingen ten aanzien van het opstellen van een realistische raming bij raamovereenkomsten door de aanbestedende...

Vertraging in het werk door Covid en Oekraïne

19-12-2023 | De bouwsector heeft veel hinder ondervonden door de Covid pandemie en de oorlog situatie in Oekraïne. Zo is er bijvoorbeeld de nodige vertraging opgelopen op werken in uitvoering. In de rechtspraak volgen...

Beton storten in de regen en juridische discussies

13-12-2023 | Het storten van beton tijdens regen hoeft geen probleem te zijn. Het wordt doorgaans pas problematisch als er sprake is van stevige regen waardoor het betonmengsel verdunt of kraters maakt. Maar wat nu...

Transferring project design risk

16-11-2023 | Some construction industry commentators have urged a more integrated approach to design and construction, with equitable risk sharing and an effort to ensure that project design will benefit from the experience...

Toetsen van abnormaal lage inschrijvingen

19-09-2023 | Discussies over abnormaal lage inschrijvingen bij aanbestedingen zijn al zo oud als de weg naar Rome. Datzelfde gold – tot nu toe - voor de (juridische) conclusie dat je als klagend inschrijver weinig...

NOOT – De ‘truc’ met de inschrijvingsstaat

07-09-2023 | In deze noot gaat Joost Haest in op een bijzondere RAW aanbesteding waarbij een inschrijver pas na het moment van inschrijven zijn inschrijfstaat indiende terwijl de aanbestedingsleidraad bepaalde dat...

De “truc” met de inschrijvingsstaat

21-08-2023 | Zelf de geldigheid van je inschrijving kunnen bepalen aan de hand van het indienen van een inschrijvingsstaat die wel of niet overeenkomt met het bedrag op het inschrijvingsbiljet. Dat is een truc die...

De bollenplaatvloeren juridisch (wederom) in de schijnwerper

12-07-2023 | De instorting van de parkeergarage op Eindhoven Airport in mei 2017 houdt de (juridische) gemoederen zes jaar later nog altijd enorm bezig. Zo zijn er in de afgelopen maanden een tweetal interessante gerechtelijke...

Aanbestedingseisen of uitvoeringseisen?

06-04-2023 | Voor aanbesteder is het van belang om opdrachten uit te zetten bij partijen die daarvoor het beste geschikt zijn. Het ligt dan ook voor de hand om voldoende eisen te stellen ten aanzien van de kennis...

Handelingskader prijsstijgingen en leveringsproblemen

07-03-2023 | Hoewel de hoeveelheid discussies over prijsstijgingen voorzichtig wat afneemt ten opzichte van de tweede helft van 2002, blijft dit onderwerp nog wel steeds een erg hot item. Bijzonder bruikbaar bij dergelijke...

Opschorten werkzaamheden bij extreme prijsstijgingen

28-02-2023 | De extreme prijsstijgingen die veroorzaakt worden door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben inmiddels tot veel juridische discussies geleid. Eén van die discussies betreft de vraag of een ondernemer...

Inschrijving niet ongeldig ondanks aangeboden korting – NOOT

22-02-2023 | Binnen twee maanden hebben de rechtbank Den Haag en de rechtbank Maastricht uitspraak gedaan over één en dezelfde RAW discussie betreffende "procentuele korting vs. eenmalige korting" waarbij de uitspraken...

Procentuele korting versus eenmalige korting

10-01-2023 | Recentelijk is binnen twee maanden door twee verschillende rechtbanken geoordeeld over het verschil tussen procentuele korting en eenmalige korting in de RAW inschrijvingsstaat. De uitkomsten van deze...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21