W(B)I(B)ON

11-07-2018 | Per 31 maart 2018 zijn de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken in werking getreden, net als het gelijknamige Besluit. Beide regeling zijn de opvolgers van de WION...

Reële bieding? Aanbesteder, toon het maar aan.

18-06-2018 | Niet zelden bestaan bij afgewezen inschrijvers twijfels over de realiteit van de bieding van de winnende inschrijver. De aanbesteder geeft echter in het algemeen weinig of geen informatie vrij over de...

Reële bieding? Aanbesteder, toon het maar aan.

18-06-2018 | Niet zelden bestaan bij afgewezen inschrijvers twijfels over de realiteit van de bieding van de winnende inschrijver. De aanbesteder geeft echter in het algemeen weinig of geen informatie vrij over de...

Ongeldigheid bij ontbreken handtekening op inschrijfbiljet?

18-06-2018 | Een inschrijvingsbiljet waarop een handtekening ontbreekt namens de inschrijver, levert dat een ongeldige inschrijving op? Of is sprake van een gebrek dat voor herstel vatbaar is?

Mini-college: ”niet nakomen EMVI beloften”

18-06-2018 | Schrijf je nu in voor het mini-college “niet nakomen EMVI beloften” op dinsdag 3 juli a.s. Zie de flyer voor nadere informatie.

Gasloos bouwen per 1 juli 2018 versneld ingevoerd

18-06-2018 | Op 8 mei 2018 is bekend geworden dat de gasaansluitplicht al per 1 juli 2018 komt te vervallen. Daar waar voorheen voor nieuwe gebouwen een verplichting tot aansluiting op het gasnet bestond, gaat per...

Past Performance, resultaten uit het verleden bieden (geen?) garantie voor de toekomst?

07-06-2018 | Het doel van het aanbestedingsrecht is feitelijk erg simpel. Het aanbestedingsrecht moet er voor zorgen dat er sprake is van gelijke kansen voor aanbieders maar ook dat aanbesteders de beste waar krijgen...

De uitleg van een reciprociteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst: voor wat hoort wát?

07-06-2018 | In een arrest van 17 april 2018 komt het Hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2018:1609) te oordelen over een zaak waarin onder andere een reciprociteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst moet...

Geen ontbinding en schadevergoeding, maar beëindiging in onvoltooide staat

07-06-2018 | In een uitspraak van 14 november 2017 komen appèlarbiters te oordelen over een zaak waarin hoofdaanneemster schadevergoeding vordert voor de schade aan de CSM-wanden en de gevels van de woning die is...

Stilleggen van het werk

07-06-2018 | Stillegging van het werk is voor alle betrokken partijen doorgaans een laatste redmiddel. Als dat redmiddel moet worden gebruik, is het de vraag wie opdraait voor de gevolgen (en kosten) daarvan. De uitspraak...

Koper Noordsingelcomplex Rotterdam doet beroep op non-conformiteit

07-06-2018 | De Staat heeft in 2010 besloten om het Noordsingelcomplex in Rotterdam te verkopen. Het Noordsingelcomplex bestaat onder andere uit een voormalig Penitentiaire Inrichting, een voormalig gerechtsgebouw...

Dwingende herstelmethode: de uitzondering die de regel bevestigt

06-06-2018 | In de uitspraak van de Raad van Arbitrage van 12 april 2018, nr. 81146 veroordeelt arbiter onderneemster over te gaan tot herstel waarbij arbiter een dwingende herstelmethode voorschrijft. Deze uitspraak...

Wat te doen bij rechterswisseling?

23-05-2018 | De gerechtelijke instanties in Nederland, de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad, zijn opgedeeld in zogenaamde Kamers. Elke Kamer behandelt een bepaald type zaken; zo is er een Strafkamer, een Handelskamer...

Herziening Warmtewet en de gevolgen voor WKO-eigenaren

10-04-2018 | Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De wet biedt bescherming voor afnemers van stads- en blokverwarming tegen te hoge prijzen door het ontbreken van marktwerking. De Warmtewet regelt...

Nieuw Duits aannemings- en bouwcontractenrecht

26-03-2018 | Per 1 januari 2018 zijn de paragrafen in het Duitse Burgerlijk Wetboek - het BGB - over aanneming van werk gewijzigd. Verder is een aparte titel voor bouwcontracten ingevoerd, naast enkele paragrafen over...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16