Faalkosten juridisch bezien

25-06-2019 | Uit recent onderzoek van ABN Amro blijkt dat de faalkosten in de bouw onverminderd hoog blijven. Faalkosten zijn de kosten die ontstaan door vermijdbare fouten in het bouwproces met meerkosten en/of vertraging...

‘Cherry-picking’ raamcontract verboden

24-06-2019 | Gemeentes werken steeds vaker met raamcontracten. Tot grote ergernis van de bouwers halen opdrachtgevers regelmatig opdrachten uit het ‘mandje’, omdat ze verwachten bij een ‘derde’ goedkoper uit...

Scope van de raamovereenkomst

24-06-2019 | Werkzaamheden die tot de scope behoren van de raamovereenkomst, mogen niet vrijelijk worden verstrekt aan andere partijen dan de raamcontractant. Dat is een algemeen uitgangspunt dat in de praktijk breed...

Een te lage EPC-norm: wat nu?

24-06-2019 | Bij vonnis van 10 mei 2019 heeft arbiter in een Woningborg-geschil uitspraak gedaan in een door een verkrijger tegen onderneemster aangespannen zaak (geschilnr. 81232).

Vaste aanneemsom gewijzigd in regie – noot

13-06-2019 | De kwestie waarover appel-arbiters zich in dit scheidsrechterlijk vonnis hebben uitgelaten, heeft betrekking op de wijze van afrekenen van een aannemingsovereenkomst tussen een hoofdaannemer en diens onderaannemer....

Nietige dagvaarding in een aanbestedingsprocedure

29-05-2019 | Een Kort Geding dagvaarding in een aanbestedingskwestie die nietig wordt verklaard, dat is uitermate bijzonder en is dan ook nog niet eerder voorgekomen. Voor een tweetal relaties van kantoor wisten wij...

Probleemvolle platen

27-05-2019 | Bij vonnis van 26 februari 2019 (geschilnr. 36.298) heeft arbiter uitspraak gedaan in een kwestie tussen opdrachtgevers enerzijds en aanneemster anderzijds ter zake de bouw van een woning in opdracht van...

Onderhandelingen afbreken of toch tussentijds opzeggen?

23-05-2019 | U weet wel hoe dat gaat. Een huizenkoper is blij met de net aangeschafte woning en heeft grootse verbouwplannen met het pand. Die plannen worden snel concreter als een aannemer wordt gevraagd een eerste...

Afrekening in regie

20-05-2019 | In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van aannemingsovereenkomsten op basis van werkzaamheden in regie, dus zonder dat een vaste aanneemsom wordt afgesproken. Het is overigens wel mogelijk dat voor...

Beroep op certificaten van een derde

09-05-2019 | Als een inschrijver niet zelf beschikt over een kwaliteitscertificaat zoals bijvoorbeeld een SEB certificaat (Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf) of een VCA certificaat dan wordt er bij inschrijving...

Afrekening meerwerk in regie

02-05-2019 | Op 20 maart 2019 heeft arbiter uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aanneemster en haar opdrachtgever over de tussen hen gesloten aannemingsovereenkomst met betrekking tot de verbouw en renovatie...

Het juridische belang van VISI

02-04-2019 | VISI is als communicatie en informatie overdracht systeem niet alleen van belang voor de feitelijke voortgang van een werk of als bruggenhoofd in de samenwerking tussen partijen. Het heeft ook juridische...

Beslistermijnen

25-03-2019 | Veel bestekken, voorwaarden en overeenkomsten bevatten – al dan niet expliciet - beslistermijnen voor partijen, dus zowel voor opdrachtgevers als aannemers. Die termijnen kunnen op een breed scala aan...

Dreigen met het stoppen van een werk kan verzuim opleveren

25-03-2019 | Een Hoogheemraadschap heeft na het doorlopen van een Europese openbare aanbesteding baggerwerkzaamheden van een rivier (hierna: het Werk) aan aanneemster opgedragen. Aanneemster had in haar plan van aanpak...

Oplevering en afrekening van een verbouwing

15-03-2019 | Op 12 februari 2019 heeft een arbiter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw vonnis gewezen in een “klassieke” kwestie tussen aanneemster en haar opdrachtgevers (geschilnr. 36.331). Inzet van het geschil...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16