Toetsen van abnormaal lage inschrijvingen

19-09-2023 | Discussies over abnormaal lage inschrijvingen bij aanbestedingen zijn al zo oud als de weg naar Rome. Datzelfde gold – tot nu toe - voor de (juridische) conclusie dat je als klagend inschrijver weinig...

NOOT – De ‘truc’ met de inschrijvingsstaat

07-09-2023 | In deze noot gaat Joost Haest in op een bijzondere RAW aanbesteding waarbij een inschrijver pas na het moment van inschrijven zijn inschrijfstaat indiende terwijl de aanbestedingsleidraad bepaalde dat...

De “truc” met de inschrijvingsstaat

21-08-2023 | Zelf de geldigheid van je inschrijving kunnen bepalen aan de hand van het indienen van een inschrijvingsstaat die wel of niet overeenkomt met het bedrag op het inschrijvingsbiljet. Dat is een truc die...

De bollenplaatvloeren juridisch (wederom) in de schijnwerper

12-07-2023 | De instorting van de parkeergarage op Eindhoven Airport in mei 2017 houdt de (juridische) gemoederen zes jaar later nog altijd enorm bezig. Zo zijn er in de afgelopen maanden een tweetal interessante gerechtelijke...

Aanbestedingseisen of uitvoeringseisen?

06-04-2023 | Voor aanbesteder is het van belang om opdrachten uit te zetten bij partijen die daarvoor het beste geschikt zijn. Het ligt dan ook voor de hand om voldoende eisen te stellen ten aanzien van de kennis...

Handelingskader prijsstijgingen en leveringsproblemen

07-03-2023 | Hoewel de hoeveelheid discussies over prijsstijgingen voorzichtig wat afneemt ten opzichte van de tweede helft van 2002, blijft dit onderwerp nog wel steeds een erg hot item. Bijzonder bruikbaar bij dergelijke...

Opschorten werkzaamheden bij extreme prijsstijgingen

28-02-2023 | De extreme prijsstijgingen die veroorzaakt worden door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben inmiddels tot veel juridische discussies geleid. Eén van die discussies betreft de vraag of een ondernemer...

Inschrijving niet ongeldig ondanks aangeboden korting – NOOT

22-02-2023 | Binnen twee maanden hebben de rechtbank Den Haag en de rechtbank Maastricht uitspraak gedaan over één en dezelfde RAW discussie betreffende "procentuele korting vs. eenmalige korting" waarbij de uitspraken...

Procentuele korting versus eenmalige korting

10-01-2023 | Recentelijk is binnen twee maanden door twee verschillende rechtbanken geoordeeld over het verschil tussen procentuele korting en eenmalige korting in de RAW inschrijvingsstaat. De uitkomsten van deze...

Wat te doen bij discussies over kostenverhogingen?

24-11-2022 | De extreme prijsstijgingen van de afgelopen maanden hebben tot veel (juridische) discussies geleid over aanspraken van aannemers op kostenverhogende omstandigheden. In de praktijk zien we dat het met name...

Weggemoffelde ontwerpverantwoordelijkheid

26-10-2022 | In een uitspraak van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (nr. 37.243) van 2 september 2022 is het back-to-back door leggen van ontwerpverantwoordelijkheid in de bouwketen aan de orde geweest. Arbiters...

Tuin leeghalen bij wanbetalers; wat is je recht?

25-10-2022 | Joost Haest werd door Stad & Land geïnterviewd voor het vakblad De Hovenier naar aanleiding van berichtgeving over een groenaannemer die een door hem aangelegde tuin weer leeghaalde omdat de particuliere...

Waarschuwen voor de omvang van meerwerk?

23-09-2022 | In de praktijk komt het veel voor dat een opdrachtgever gewaarschuwd is dat er door wijziging van het werk meerkosten ontstaan of dat opdrachtgever zelf al in de gaten dat er sprake is van extra kosten...

Bij wijziging werk is doorvragen geboden

15-09-2022 | Volgens het Burgerlijk Wetboek leiden alleen dan wijzigingen in het werk tot verhoging van de prijs, indien de opdrachtgever hetzij is gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging, hetzij hij die noodzaak...

Liability for Innovation – the Prodema Case in the Netherlands

03-09-2022 | We live in a world that is rapidly changing all the time and changing at a fast pace. The demands of society are ever-increasing and innovation is key to keep up with those demands. The construction industry...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22