22-03-2022

De raamovereenkomst

Een aanbestedende dienst vindt het vaak lastig om van te voren duidelijk te bepalen wat de exacte behoefte is; lees, welke (hoeveelheid) leveringen en/of diensten […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
01-12-2021

Oppassen met garanties

Garanties kunnen worden afgegeven op één of meer onderdelen van het werk, op producten, en worden soms ook op het werk als geheel. Belangrijk is […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof
02-06-2020

Opschorten van werkzaamheden

Binnen een contract als dit is het aan de Opdrachtnemer om zijn werkzaamheden zodanig te ontwerpen en uit te voeren dat het werk tijdig gereed […]

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof