07-10-2021

Evaluatiegesprek binnen de Alcateltermijn

Een nadere toelichting kan tot meer begrip leiden, maar ook tot meer onbegrip. De motivering van de afwijzing zal per definitie anders worden verwoord dan […]

Ruben Chee advocaat bij Severijn Hulshof
01-07-2019

Beoordeling aanbestedende dienst onvoldoende “SMART” gemotiveerd

In de praktijk zien wij veel voorbij komen dat de gunningsbeslissing (te) summier onderbouwd wordt met bijvoorbeeld de motivering : “de kwaliteitsaspecten zijn onvoldoende SMART […]

Ruben Chee advocaat bij Severijn Hulshof
25-02-2019

Extreem lage MKI-waarde: irreële bieding?

Rechtbank Midden-Nederland 25 januari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:245. Het betrof een aanbestedingsprocedure van ProRail voor de vernieuwing van verouderde en versleten spoorinfrastructuur. Inschrijver nr. 2 kon uit […]

Ruben Chee advocaat bij Severijn Hulshof