02-02-2022

Motiveringsplicht van de gunningsbeslissing

In artikel 2.130 Aanbestedingswet is bepaald dat de mededeling van de gunningsbeslissing de relevante redenen voor die beslissing moet omvatten. In lid 2 is dat […]

07-10-2021

Voorschrijven materieel in strijd met RAW-systematiek

Op het werk waren de Standaard RAW Bepalingen 2015 en de UAV 2012 van toepassing verklaard. Bij de concept raamovereenkomst zat een Inschrijfformulier waarin zeer […]

Renée Janus advocaat bij Severijn Hulshof
15-12-2020

Voorlopige gunning ingetrokken na startgesprek

De aanbestedende dienst had eind 2019 een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven, ten behoeve van het uitmaaien van watergangen voor de duur van twee jaar. In […]

Renée Janus advocaat bij Severijn Hulshof