06-04-2023

Aanbestedingseisen of uitvoeringseisen?

Voor het waarborgen van de basale eisen van fatsoen  kent de aanbestedingsregelgeving de uitsluitingsgronden. Die zijn al geformuleerd door de (Europese) wetgever en hoeven alleen […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof
03-09-2022

Liability for Innovation – the Prodema Case in the Netherlands

The answer to that question will be heavily influenced by all relevant circumstances. Primarily the contractual provisions will be relevant. What did the contracting parties […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof
28-01-2022

Gebreken in het werk na oplevering, en dan?

In de praktijk blijkt het oplossen van restgebreken wel eens een langlopende kwestie te kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat het werk al in gebruik is en […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof