16-11-2023

Transferring project design risk

Constructability reviews One means of strengthening a project design is to obtain input from leading contractors who have experience with the materials or methods that […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof
06-04-2023

Aanbestedingseisen of uitvoeringseisen?

Voor het waarborgen van de basale eisen van fatsoen  kent de aanbestedingsregelgeving de uitsluitingsgronden. Die zijn al geformuleerd door de (Europese) wetgever en hoeven alleen […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof
03-09-2022

Liability for Innovation – the Prodema Case in the Netherlands

The answer to that question will be heavily influenced by all relevant circumstances. Primarily the contractual provisions will be relevant. What did the contracting parties […]

Leendert van den Berg advocaat bij Severijn Hulshof