17-05-2022

Abnormaal lage inschrijvingen

Het onderzoek ten aanzien van een abnormaal lage inschrijving is een discretionaire bevoegdheid van de aanbesteder. Dit betekent dat een aanbesteder (doorgaans) niet gehouden is […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
04-05-2022

Juridische handvatten bij prijsstijgingen

In paragraaf 47 UAV is bepaald dat een aannemer aanspraak kan maken op bijbetaling bij kostenverhogende omstandigheden die van dien aard zijn dat de aannemer […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
16-03-2022

Schendig scope raamovereenkomst – schadevergoeding

Het is ook in strijd met algemene beginselen van verbintenissenrecht omdat partijen nu eenmaal een contractuele relatie hebben door de gesloten raamovereenkomst. (Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem, […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof