07-03-2023

Handelingskader prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers (waaronder bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, een hoogheemraadschap, een waterschap, een provincie en een grote gemeentelijke inkooporganisatie) en opdrachtnemers (vertegenwoordigd door diverse brancheorganisaties) […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
28-02-2023

Opschorten werkzaamheden bij extreme prijsstijgingen

De meest in het oog springende uitspraak – die ook ruimschoots is besproken in diverse media – is een uitspraak van de voorzieningenrechter van de […]

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof
22-02-2023

Inschrijving niet ongeldig ondanks aangeboden korting – NOOT

Download de volledige annotatie hieronder.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof