12-03-2024

Beton & Staal, aanbesteden en RAW

In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 7 februari 2024 ging het om een Europese openbare aanbesteding ten behoeve van het sluiten van een Raamovereenkomst […]

Joost Haest, advocaat bij Severijn Hulshof
12-03-2024

Opschorten bij een te laat betalende opdrachtgever

Paragraaf 45 lid 2 UAV bepaalt dat een aannemer de werkzaamheden kan opschorten of zelfs voortijdig kan beëindigen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: […]

Joost Haest, advocaat bij Severijn Hulshof
28-12-2023

Realistische raming van raamovereenkomsten

Raamovereenkomsten gaan uit van fictieve hoeveelheden. Het is bij het in de markt zetten immers nog niet duidelijk welke hoeveelheden in de praktijk daadwerkelijk zullen […]

Joost Haest, advocaat bij Severijn Hulshof