Juridische handvatten in tijden van corona

22-04-2020 | Het coronavirus en de getroffen maatregelen zijn van directe invloed op de gehele bouwsector. De aannemerij wordt getroffen door onzekerheid en angst maar zit ook met juridische vraagstukken. Denk alleen...

Ervaring met het bouwteamverband

22-04-2020 | Het bouwteam staat volop in de schijnwerpers, onder meer omdat het door velen beschouwd wordt als geschikt middel om (complexe) projecten gezamenlijk en in goede harmonie te bewerkstelligen. Vandaar ook...

Maaien beeldkwaliteit A, met een ondergrond beeldkwaliteit C. En dan?

08-04-2020 | Een aannemer verkrijgt opdracht om op basis van een beeldbestek gras te maaien op kwaliteitsniveau A conform de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR 2018). De ondergrond blijkt in de praktijk evenwel...

Hoe om te gaan met Corona in de bouw?

20-03-2020 | Gisteren heeft de regering ongekende maatregelen afgekondigd. Alle scholen, de horeca en andere gelegenheden zijn gesloten tot 6 april 2020. Vrijwel iedereen in Nederland merkt de gevolgen in het dagelijks...

Corona en projectontwikkeling

20-03-2020 | De Corona epidemie raakt iedereen. Ook projectontwikkelaars en hun afnemers worden geconfronteerd met lastige vragen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de gevolgen van vertraging voor veelgebruikte...

Verkrijgen van informatie

04-02-2020 | Voor het bepalen van de eigen juridische positie is informatie nodig. Veelal beschikt men zelf over – bijvoorbeeld – een contract en kan op grond daarvan beargumenteerd worden dat een contractspartij...

Stikstof en PFAS: wiens (contractuele) probleem?

08-01-2020 | Het kan niemand ontgaan zijn. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 die het PAS buiten spel zette, omdat Europese regelgeving vereist dat bij stikstof...

Instorting bedrijfspand na sneeuwval: constructiefout? – Noot

03-01-2020 | Na hevige sneeuwval stort het dak van het bedrijfspand van een opdrachtgever in. De onderhavige zaak ziet op het geschil tussen deze opdrachtgever en zijn aannemer over vergoeding van de daardoor geleden...

Omzeteisen bij aanbesteding

03-01-2020 | Het afgelopen jaar zien wij bij aanbestedingen steeds vaker omzeteisen als geschiktheidseis voorbijkomen. Er moet dan over de voorgaande drie jaren aantoonbaar een minimale omzet zijn gerealiseerd om te...

Kwaliteit van bouwen (bijdrage in liber amicorum M.A.B. Chao-Duivis)

02-12-2019 | De laatste jaren zijn er wereldwijd opvallende incidenten geweest die met bouwkwaliteit van doen hadden. Zo stortte op 14 augustus 2018 in Genua de Ponte Morandi in, een tuibrug met enkelvoudige betonnen...

Risico-allocatie van PFAS houdend materiaal bij aanbestedingen

28-11-2019 | In bestekken wordt nog wel eens opgenomen dat de inschrijver eigenaar wordt van de vrijgekomen grond, waarbij de stortkosten voor rekening van de inschrijver komen. Doorgaans is dit niet zo’n probleem...

Bereidverklaring bankgarantie

19-11-2019 | Aanbestedende diensten vragen inschrijvers regelmatig vóór inschrijving om een bereidverklaring van een bank tot het verstrekken van een bankgarantie te overleggen. In een op 9 september 2019 gepubliceerde...

Energiezuinige nieuwbouw, maar geen windmolen

12-11-2019 | In een woningborggeschil heeft arbiter op 20 oktober 2019 uitspraak gedaan in een door verkrijgers tegen onderneemster aangespannen zaak (geschilnummer 81.224).

Negatieve prijzen in een RAW inschrijvingsstaat – NOOT

01-11-2019 | Na een eerder kort geding vonnis van de voorzieningenrechter te Maastricht ten aanzien van de toelaatbaarheid van negatieve bedragen in een RAW inschrijvingsstaat is er recent een tweede kort geding...

More is more, lijkt de nieuwe slagzin bij aanbestedingsstukken

29-10-2019 | Het oude adagium ‘less is more’ lijkt lang en breed verlaten. Wie naar hedendaagse aanbestedingsstukken en bouwcontracten kijkt ziet dat ‘more is more’ de nieuwe slagzin is geworden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22