Probleemvolle platen

27-05-2019 | Bij vonnis van 26 februari 2019 (geschilnr. 36.298) heeft arbiter uitspraak gedaan in een kwestie tussen opdrachtgevers enerzijds en aanneemster anderzijds ter zake de bouw van een woning in opdracht van...

Afrekening in regie

20-05-2019 | In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van aannemingsovereenkomsten op basis van werkzaamheden in regie, dus zonder dat een vaste aanneemsom wordt afgesproken. Het is overigens wel mogelijk dat voor...

Beroep op certificaten van een derde

09-05-2019 | Als een inschrijver niet zelf beschikt over een kwaliteitscertificaat zoals bijvoorbeeld een SEB certificaat (Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf) of een VCA certificaat dan wordt er bij inschrijving...

Afrekening meerwerk in regie

02-05-2019 | Op 20 maart 2019 heeft arbiter uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aanneemster en haar opdrachtgever over de tussen hen gesloten aannemingsovereenkomst met betrekking tot de verbouw en renovatie...

Het juridische belang van VISI

02-04-2019 | VISI is als communicatie en informatie overdracht systeem niet alleen van belang voor de feitelijke voortgang van een werk of als bruggenhoofd in de samenwerking tussen partijen. Het heeft ook juridische...

Beslistermijnen

25-03-2019 | Veel bestekken, voorwaarden en overeenkomsten bevatten – al dan niet expliciet - beslistermijnen voor partijen, dus zowel voor opdrachtgevers als aannemers. Die termijnen kunnen op een breed scala aan...

Dreigen met het stoppen van een werk kan verzuim opleveren

25-03-2019 | Een Hoogheemraadschap heeft na het doorlopen van een Europese openbare aanbesteding baggerwerkzaamheden van een rivier (hierna: het Werk) aan aanneemster opgedragen. Aanneemster had in haar plan van aanpak...

Oplevering en afrekening van een verbouwing

15-03-2019 | Op 12 februari 2019 heeft een arbiter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw vonnis gewezen in een “klassieke” kwestie tussen aanneemster en haar opdrachtgevers (geschilnr. 36.331). Inzet van het geschil...

Back to back contracteren: het blijft opletten

12-03-2019 | Back-to-back contracten worden met enige regelmaat gesloten, of althans men meent een dergelijk contract te hebben gesloten. In de veronderstelling back-to-back te hebben gecontracteerd stelt menig (hoofd)aanneemster...

Extreem lage MKI-waarde: irreële bieding?

25-02-2019 | Afgewezen inschrijvers hebben geregeld twijfels over het realiteitsgehalte van de bieding van de winnend inschrijver. Zeker als zij ervan overtuigd zijn dan zij het onderste uit de kan hebben gehaald en...

Sleutelfunctionarissen interviewen? Pas op!

25-02-2019 | Een interview van sleutelfunctionarissen kan bij Best Value aanbestedingen een grote (negatieve) invloed hebben op de score van inschrijvers. Het interview kan zelfs leiden tot ongeldigheden. Een uitspraak...

Intentieovereenkomst rechtsgeldig opgezegd

20-02-2019 | De gemeente Oudewater (hierna: de Gemeente) heeft in 2013 het voornemen om over te gaan tot de herontwikkeling van een (nieuwe) zwemvoorziening. Daartoe heeft de Gemeente verschillende partijen uitgenodigd...

Gebreken aan algemene delen van een appartementengebouw

21-01-2019 | Bij uitspraak van 7 december 2018 heeft arbiter in een tweetal geschillen uitspraak gedaan. Partijen waren de VvE van een appartementengebouw, de ontwikkelaar, diens moedervennootschap en in vrijwaring de aannemer.

Enkele overpeinzingen over de UAV-GC 2005

21-01-2019 | Sinds 2016 is de in het leven geroepen Pre-adviescommissie doende met het actualiseren van de UAV-GC 2005; het is nu wachten op de tervisielegging van de geactualiseerde versie. Reeds in 2015 waren de...

Het verschil tussen risicoregeling en indexeren

07-01-2019 | De afgelopen periode hebben wij veel vragen gekregen over het indexeren van prijzen, of in andere woorden: het ophogen van de prijzen vanwege de algehele prijsontwikkeling. We zien dit vooral veel bij...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20