Contactgegevens

Bouwrecht • Aansprakelijkheidsrecht • Adviseursrecht • Vastgoedrecht (UAV, UAV-gc, DNR)

Bard van Veen (1975) is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen is in 2000 beëdigd als advocaat. Hij werkte eerst bij Houthoff Buruma. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar Severijn Hulshof advocaten, waar hij sinds 1 januari 2012 partner is.

Bard heeft inmiddels bijna 20 jaar ervaring in het bouwrecht, en is betrokken geweest bij diverse (grote) nationale en internationale bouwprojecten. Hij treedt op voor alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgevers, aannemers, installateurs, leveranciers, architecten en constructeurs. Vanuit zijn ervaring publiceert Bard met enige regelmaat in bouwrechtelijke tijdschriften zoals het gezaghebbende Tijdschrift voor Bouwrecht. Bard geeft verder cursussen voor advocaten, bedrijfsjuristen, management, projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders etc. op het gebied van de standaard algemene voorwaarden in de bouw, contract awareness en vertraging en verstoring.

Bard van Veen beschikt over ruime ervaring in de behandeling van zaken in en buiten rechte. Belangrijke zaken betreffen het adviseren en vertegenwoordigen van:

 • de aannemerscombinatie die de metrobuizen voor de Noord-Zuidlijn te Amsterdam heeft geboord over de contractuele risico-matrix/risico-verdeling;
 • de aannemerscombinatie die de nieuwbouw van een ziekenhuis te Sittard-Geleen heeft gerealiseerd, in een geschil met de opdrachtgever over tijdige oplevering, gebreken en de afrekening van het werk;
 • de aannemerscombinatie die een laboratorium voor nanotechnologie in Delft heeft gerealiseerd, in een procedure met de opdrachtgever over tijdige oplevering, gebreken en afrekening van het werk;
 • de hoofdaannemer die de vernieuwbouw van een markant kantorencomplex naast het Centraal Station te Rotterdam heeft uitgevoerd, in een arbitrale procedure met een onderaannemer over de kozijnen van het gebouw;
 • een lid van de aannemerscombinatie die de nieuwbouw van een ziekenhuis te Bernhoven heeft gerealiseerd, in een procedure met de opdrachtgever over tijdige oplevering, gebreken en afrekening van het werk;
 • de aannemerscombinatie die de nieuwbouw van een ziekenhuis te Den Bosch heeft gerealiseerd, in een arbitrale procedure met de opdrachtgever over de vloer in de ontvangsthal;
 • de aannemerscombinatie die de nieuwbouw van een ziekenhuis te Delft heeft gerealiseerd, inzake een geschil met de opdrachtgever over de vloerafwerking op de verschillende verdiepingen;
 • de aannemerscombinatie die een rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft gerealiseerd, in een procedure met haar onderaannemer die het werk voortijdig had verlaten;
 • een Duitse leverancier/producent van o.a. isolatieglas voor een kantorencomplex in Warschau, in een arbitrale procedure met de opdrachtgever over gebreken aan het glas;
 • een onderaannemer, inzake de nieuwbouw van een brug te Den Bosch in een arbitrale procedure samen met diens opdrachtgever tegen de principaal;
 • de aannemerscombinatie die een ondergrondse parkeergarage in Roosendaal heeft gerealiseerd, in een procedure met de opdrachtgever over gebreken;
 • de aannemerscombinatie die een nieuw stationsgebouw te Breda heeft gerealiseerd, in een niet-bindend adviesprocedure tegen haar opdrachtgever over tijdige oplevering, contractsuitleg, gebreken en afrekening van het werk;
 • de aannemerscombinatie die een gecombineerde OV-parkeergelegenheid in Utrecht heeft gerealiseerd, in een bindend adviesprocedure met haar opdrachtgever over de bodemgesteldheid;
 • de winnende inschrijver over de contractsvoorwaarden voor de renovatie en nieuwbouw van een provinciale weg in Zeeland;
 • een opdrachtgever over contractbegeleiding van een UAV-gc-contract in het kader van Ruimte voor de Rivier te Zwolle.
 • door contractpartijen aangestelde bindend adviseur in een UAV-gc geschil over een Ruimte voor de Rivier-project te Nijmegen;
 • meermaals bindend adviseur inzake geschillen tussen verzekeraar en verzekerde in bouwrechtelijke kwesties.
Vakgebieden
 •  Bouwrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 •  Adviseursrecht
 • Vastgoedrecht (UAV, UAV-gc, DNR)
Interessegebieden
 •  Vertragingsschade
 •  Meer- en minderwerkclaims
 •  Wijzigingen
 • Gebreken
 • Fidic
Lidmaatschappen
 •  Vereniging voor Bouwrecht
 •  Vereniging voor Bouwrecht-advocaten
Bijzonderheden
 •  Vaste bewerker voor het Instituut voor Bouwrecht van uitspraken in Actualiteiten Bouwrecht
 •  Publicaties/annotaties in diverse juridische tijdschriften op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht, zoals het Tijdschrift voor Bouwrecht, en Cobouw
  Oud-redacteur van het tijdschrift Juridisch Up to Date
 •  Docent van cursussen over diverse bouwrechtelijk gerelateerde onderwerpen (zoals de UAV, UAV-gc, en DNR)
 • Voormalig secretaris van de Commissie van Geschillen van het KIvI
Talen
 •  Nederlands
 • Engels (vloeiend)
 • Duits (vloeiend)
 • Frans (vloeiend)