ACA GWG Column - Disproportionaliteit Kleurkeurcertificaat

In een aanbestedingsprocedure was het behalen van het certificaat ’Kleurkeur basis’’ en ‘’Kleurkeur gevorderden’ onderdeel van het gunningscriterium. Een van de inschrijvers vond deze eis disproportioneel omdat deze certificaten heel erg nieuw waren en er nog beperkt mogelijkheid was geweest deze certificaten te behalen.

Rixt Holsbrink & Joost Haest advocaten bij Severijn Hulshof

Ondernemers hadden volgens de inschrijver niet of onvoldoende kunnen inspelen op dit certificaat. Hoewel de inschrijver erg laat aan de bel trok bij ACA GWG, vond ACA GWG de klacht inhoudelijk terecht. Er werd een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts ingediend.

De waarde die gekoppeld werd aan het basiscertificaat acht de Commissie van Aanbestedingsexperts niet disproportioneel. Ondanks het feit dat deze cursus pas medio 2019 in het leven is geroepen zijn er volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts voldoende mogelijkheden geweest om dit certificaat te behalen. Ook is niet gebleken dat ondernemingen geen gelijke kansen zouden hebben gekregen bij het behalen van dit certificaat.

Wel disproportioneel acht de Commissie van Aanbestedingsexperts de eis ten aanzien van het gevorderden-certificaat. Omdat dit certificaat pas behaald kon worden na het behalen van het basiscertificaat, waren de mogelijkheden om het gevorderden-certificaat behaald te hebben op het moment van inschrijving zeer beperkt gelet op de korte tijdsduur. Op dat punt was de klacht van de inschrijver dus terecht.

Overall wordt de klacht toch ongegrond verklaard omdat hij dermate laat is ingediend dat geoordeeld wordt dat de inschrijver onvoldoende proactief heeft gehandeld. Dat oordeel valt in dit specifieke geval te billijken. Belangrijkste voor de inschrijver is dat geoordeeld werd dat het hanteren van het gevorderden-certificaat Kleurkeur als onderdeel van het gunningscriterium in dit geval disproportioneel werd geacht. Conclusie is in ieder geval dat het van belang is een klacht tijdig te melden bij ACA GWG.

In: Cobouw bouwbreed 2020/04