Bereidverklaring overleggen

24-04-2012 | Aanbestedende diensten vragen inschrijvers regelmatig vóór inschrijving een bereidverklaring van een bank voor een te verstrekken bankgarantie te overleggen. In een recente uitspaak van de rechtbank...

Aanbestedingsrecht in beweging

27-02-2012 | In 2004, inmiddels acht jaar geleden, werden de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld, Richtlijn EG/2004/17 voor de Speciale Sectoren (als opvolger van de toenmalige Richtlijn Nutssectoren)...

Gebreken bij aanbestedingen, altijd een Waterloo?

27-02-2012 | Jaren geleden heb ik in een artikel gesteld dat aanbestedingsrecht formaliteitenrecht is. De grondbeginselen van het aanbestedingsrecht van transparantie en gelijkheid van de inschrijvers maken immers...

Arbitragebeding en consument

24-01-2012 | Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft in een uitspraak van 5 juli 2011 (LJN:BR2500) bepaald dat een arbitragebeding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is in de zin van artikel 6:233 sub a BW ten...

Zorgvuldigheidsnorm aannemer bij kabelschade

04-10-2011 | De rechtbank Haarlem heeft in een recent vonnis van 10 augustus 2011 (LJN: BR6547) geoordeeld over een schade aan een telefoonkabel van KPN.

Retentierecht of eigenrichting?

19-07-2011 | In een artikel in Cobouw van 15 mei jl. “Sloper moet Imax-theater vrijgeven” werd gemeld dat de onderaannemer het retentierecht niet mocht uitoefenen omdat zij niet beschikte over de feitelijke macht....

Omvang van opdracht niet van doorslaggevende aard

01-07-2011 | Aannemers krijgen bij aanbestedingen steeds vaker te horen dat een aanbestedende dienst niet tot gunning van een opdracht overgaat in verband met de slechte financiële positie van de aanbesteder.

Aanbestedingseisen of uitvoeringseisen?

27-03-2011 | Het doel van iedere aanbestedingsprocedure is het vinden van een partij die een werk, dienst of levering zo economisch voordelig mogelijk uitvoert en daartoe ook alle kennis en kunde in huis heeft. Om...

De ‘on demand’ bankgarantie en de UAV 1989; vereisten en verhouding

01-02-2010 | In de bouw is het gebruikelijk dat een opdrachtgever van een aannemer zekerheid verlangt voor de nakoming van diens verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst. De aannemer heeft verschillende mogelijkheden...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21