Perikelen van onder- en overmaat

28-05-2014 | Bij uitspraak van 7 mei 2014 (RvA, geschilnr. 71.860) kwamen appèlarbiters te oordelen over een geschil op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst conform de GIW-voorwaarden voor eengezinswoningen 2003.

Aanbestedingsvoordeel met de CO2-Prestatieladder

20-05-2014 | Aanbestedende diensten dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit resulteert bij aanbestedingen in een steeds grotere vraag richting inschrijvers om aan te tonen dat zij duurzaam werken. De CO2-Prestatieladder...

Bemalingsperikelen

30-04-2014 | Bij vonnis van 17 september 2014 (geschilnr. 71.896) hebben appèlarbiters zich gebogen over een kwestie tussen een gemeente – als opdrachtgever – en een aanneemster – als opdrachtneemster – van...

Opschorting en verrekening

30-04-2014 | Bij vonnis van 11 april 2014 (geschilnr. 71.826) hebben appèlarbiters geoordeeld over meerwerkaanspraken van aanneemster ter zake een met de opdrachtgevers gesloten aannemingsovereenkomst tot de renovatie...

Nogmaals de Commissie van Aanbestedingsexperts

27-04-2014 | In het voorjaar van 2013 schreef ik in dit blad over de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet (AW) en de instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (de CvAE). De AW was net in werking getreden...

Cessie en verrekening bij faillissement

02-04-2014 | Arbiters hebben in hun vonnis d.d. 17 maart 2014 (geschilnr. 34.253) geoordeeld over een – zeker in deze tijden – vaak voorkomend type geschil.

Commissie van aanbestedingsexperts

18-02-2014 | Na het instellen van de commissie van aanbestedingsexperts op 1 april 2013 werd door de aanbestedingspraktijk hals reikend uitgekeken naar uitspraken van de commissie. De voordelen van een aanbestedingsklacht...

Retentierecht

21-01-2014 | Een populair zekerheidsrecht voor aannemers is het retentierecht. Als een aanemer niet wordt betaald voor diens werkzaamheden, kan hij in beginsel het werk onder zich houden om zo zekerheid voor de betaling...

De inschrijver dient de verschillende kosten op te nemen onder de daarvoor bestemde kostenplaatsen

19-12-2013 | Het komt in de praktijk nog regelmatig voor dat inschrijvers bepaalde eenheidsprijzen zeer laag prijzen of op “0” stellen om in aanmerking te komen voor een opdracht. Op basis van de Standaard RAW...

Een processueel zoekplaatje over een dreigende verjaring

04-12-2013 | Bij scheidsrechterlijk eindvonnis in appèl d.d. 12 november 2013 (geschilnummer 71.774) heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw in een langlopende procedure uiteindelijk ook een oordeel kunnen vellen...

Verzwegen gebreken

09-10-2013 | Een bijzondere bepaling in titel 1 Boek 7 BW, handelend over de aannemingsovereenkomst, is artikel 7:762 BW. Dit artikel bepaalt dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor hem bekende verborgen gebreken...

Hoofdbestanddelen referentiewerk

03-09-2013 | In uitspraken van onder meer de rechtbank Arnhem, Maastricht en Zwolle is geoordeeld dat de hoofdbestanddelen van een aan te besteden werk beschreven staan in de algemene omschrijving van de werkzaamheden...

Frustreren retentierecht

04-06-2013 | In een uitspraak van de Raad van Arbitrage van 12 april 2013 (nr. 34.396) hebben arbiters geoordeeld over het door een aanneemster uitgeoefende retentierecht dat door de opdrachtgever bewust werd gefrustreerd....

Verjaringsperikelen

23-05-2013 | Een juridisch heikel punt is verjaring van rechtsvorderingen. Vorderingen tot correcte nakoming van een overeenkomst, of tot schadevergoeding verjaren in de regel vijf jaar na het ontstaan daarvan. Verjaringstermijnen...

Uitleg kortingsregeling

09-04-2013 | Appèlarbiters bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) hebben bij vonnis van 5 februari 2013 (geschilnummer 71.787, in eerste aanleg geschilnummer 31.219) in een hoger beroep procedure tegen een gedeeltelijk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22