Commissie van aanbestedingsexperts

Na het instellen van de commissie van aanbestedingsexperts op 1 april 2013 werd door de aanbestedingspraktijk hals reikend uitgekeken naar uitspraken van de commissie. De voordelen van een aanbestedingsklacht bij de commissie (snelle en gratis advisering door ervaren praktijkmensen) zouden immers moeten leiden tot een flinke stroom aan interessante uitspraken. Nadat lange tijd weinig uitspraken gepubliceerd werden, lijkt de vaart er nu wat meer in te komen. Inmiddels heeft de Commissie 62 klachten ontvangen en 21 adviezen uitgebracht, waarvan een aantal uitspraken al zijn gepubliceerd op www.commissievanaanbestedingsexperts.nl In het kort een tweetal interessante gegrond verklaarde klachten.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Inschrijver heeft verzuimd de verplicht gestelde tevredenheidsverklaring bij zijn eigen verklaring te voegen omwille waarvan de inschrijving ongeldig is verklaard. De Commissie is van oordeel dat opdrachtgever inschrijver in de gelegenheid had moeten stellen dat gebrek te herstellen op grond van artikel 3.13.7 ARW 2012 (gebrek in de eigen verklaring of bewijsmiddelen). Opdrachtgever was in de selectieleidraad wel afgeweken van art. 3.13.7 ARW 2012, maar omdat die afwijking niet is gemotiveerd kan volgens de commissie aan die afwijking geen betekenis toekomen.

In een geval waarin het opdrachtgever vrij stond af te zien van het voeren van een aanbestedingsprocedure diende opdrachtgever, op grond van artikel 1.4 Aanbestedingswet, op basis van objectieve criteria wel zijn keuze voor toepassing van de enkelvoudig onderhandse procedure te bepalen als ook zijn keuze voor toelating van specifieke partij X. Uit de door opdrachtgever verstrekte motivering bleek echter niet dat opdrachtgever tot zijn keuze is gekomen op basis van objectieve criteria. De Commissie oordeelde dat niet valt in te zien waarom de door opdrachtgever genoemde omstandigheden en inzichten objectief gezien nopen tot het aangaan van een overeenkomst met partij X. in plaats van met een andere onderneming.

In dit kader is positief dat de burgerlijke rechter onlangs heeft geoordeeld dat het in die kwestie ingewonnen advies van de Commissie, dat positief uitviel voor de klagende inschrijver, deskundig was onderbouwd en dat betekenis kan toekomen aan de deskundigheid van de leden van de commissie. Het leidde uiteindelijk tot het gelijk van de klagende aannemer. (Rechtbank Gelderland, 24 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:454).