Echte bouwconsument al genoeg beschermd

03-11-2014 | Minister Blok van Wonen en Rijksdienst werkt aan de bouwkwaliteit. Onlangs is de internetconsultatie afgesloten over het ontwerp van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Dit ontwerp...

Alsnog een uitnodiging bij onderhandse aanbesteding?

03-11-2014 | Een ondernemer die niet is uitgenodigd voor een aanbesteding waarin hij wel zeer geïnteresseerd is heeft veelal stevig de pee in. Een vraag die bij veel ondernemers in een dergelijk geval speelt is waarom...

Back to back

16-10-2014 | In onderaannemingsovereenkomsten wordt vaak gepoogd ‘back to back’ te contracteren. Kort gezegd wil de hoofdaannemer daarbij alle bedingen uit zijn overeenkomst met zijn opdrachtgever één op één...

Formaliteitenrecht?

27-09-2014 | In 2006 heb ik in een annotatie in Bouwrecht aanbestedingsrecht ‘formaliteitenrecht’ genoemd. Deze uitspraak is mij veelvuldig in aanbestedingszaken nagedragen, doorgaans daar waar ik zelf de marges...

Te laat is te laat

26-09-2014 | Aanbestedingsrecht is formaliteitenrecht; het gelijkheids- en het transparantiebeginsel brengen strikte handhaving van criteria en termijnen met zich. Dit blijkt wederom uit een uitspraak van de Voorzieningenrechter...

Verplicht debat bij abnormaal lage inschrijving

25-09-2014 | In de huidige markt, waarbij inschrijfsommen bij aanbesteding nog altijd heel stevig onder druk staan, komt het regelmatig voor dat een aanbestedende dienst toelichting vraagt bij een inschrijving omdat...

Warmtewet nu al achterhaald?

05-09-2014 | Wanneer stadsverwarming, blokverwarming of een WKO-voorziening wordt gebruikt om een pand te verwarmen, is sprake van een zogeheten warmtenet. Sinds 1 januari 2014 hebben leveranciers en afnemers te maken...

Schending transparantie vs. tijdig klagen

26-08-2014 | In advies 17, één van de eerste gepubliceerde adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts, werd geoordeeld dat een te late klacht van een inschrijver over onderdelen van de aanbestedingsprocedure...

Perikelen van onder- en overmaat

28-05-2014 | Bij uitspraak van 7 mei 2014 (RvA, geschilnr. 71.860) kwamen appèlarbiters te oordelen over een geschil op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst conform de GIW-voorwaarden voor eengezinswoningen 2003.

Aanbestedingsvoordeel met de CO2-Prestatieladder

20-05-2014 | Aanbestedende diensten dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit resulteert bij aanbestedingen in een steeds grotere vraag richting inschrijvers om aan te tonen dat zij duurzaam werken. De CO2-Prestatieladder...

Bemalingsperikelen

30-04-2014 | Bij vonnis van 17 september 2014 (geschilnr. 71.896) hebben appèlarbiters zich gebogen over een kwestie tussen een gemeente – als opdrachtgever – en een aanneemster – als opdrachtneemster – van...

Opschorting en verrekening

30-04-2014 | Bij vonnis van 11 april 2014 (geschilnr. 71.826) hebben appèlarbiters geoordeeld over meerwerkaanspraken van aanneemster ter zake een met de opdrachtgevers gesloten aannemingsovereenkomst tot de renovatie...

Nogmaals de Commissie van Aanbestedingsexperts

27-04-2014 | In het voorjaar van 2013 schreef ik in dit blad over de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet (AW) en de instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (de CvAE). De AW was net in werking getreden...

Cessie en verrekening bij faillissement

02-04-2014 | Arbiters hebben in hun vonnis d.d. 17 maart 2014 (geschilnr. 34.253) geoordeeld over een – zeker in deze tijden – vaak voorkomend type geschil.

Commissie van aanbestedingsexperts

18-02-2014 | Na het instellen van de commissie van aanbestedingsexperts op 1 april 2013 werd door de aanbestedingspraktijk hals reikend uitgekeken naar uitspraken van de commissie. De voordelen van een aanbestedingsklacht...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17