De Model K-verklaring: rechtmatigheid inschrijving

14-10-2016 | Uit vaste jurisprudentie volgt dat nagenoeg ieder gebrek in de Model K-verklaring tot ongeldigheid van de inschrijving leidt. Ook het niet indienen van een Model K-verklaring, terwijl dit wel is voorgeschreven,...

“Eigen beursje?”

28-09-2016 | In een uitspraak van 18 juli 2016 (geschilnr. 72.031) heeft een appèlscheidsgerecht een bijzonder oordeel geveld. De aanleiding voor dit oordeel is gelegen in wat zich in eerste aanleg tijdens de mondelinge...

Beroep op een derde

27-09-2016 | Een onderwerp dat voor de aanbestedingspraktijk van groot belang is, betreft het door een inschrijver kunnen doen van een beroep op een derde om aan de door de aanbesteder gestelde geschiktheidseisen te...

Mag het een dagje meer zijn?

14-09-2016 | De betekenis van een dag of een week is bij aanneming van werk doorgaans van groot belang. Om meerdere redenen. Zo wordt de bouwtijd vaak in dagen of weken bepaald. Ook de contractuele boete die gekoppeld...

Traject beter aanbesteden

14-09-2016 | De Aannemersfederatie en MKB INFRA hebben hard gestreden om een aantal knelpunten voor MKB bedrijven in de praktijk van het aanbestedingsproces onder de aandacht te brengen van de politiek. Tijdens de...

Mag je resultaatsverplichtingen in een RAW bestek afprijzen met “n.v.t.”?

01-09-2016 | Als een inschrijver bij de aanbesteding van een RAW bestek van mening is dat bepaalde resultaatsverplichtingen die in het bestek zijn opgenomen niet uitgevoerd hoeven worden, hoe moet die inschrijver dan...

Beperking aansprakelijkheid opdrachtnemer – Noot

27-08-2016 | Opdracht voor ingenieursdiensten. Beperking aansprakelijkheid opdrachtnemer. Eigen inkoopvoorwaarden aanbesteder. Strijd met Gids Proportionaliteit.

Annotatie beperking aansprakelijkheid opdrachtnemer

24-08-2016 | Betreft een annotatie van advies 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (29 februari 2016).

Verkeerde fictieve hoeveelheden

24-08-2016 | Het bij een aanbesteding verkeerd invullen van fictieve hoeveelheden in een RAW inschrijfstaat, levert dat een ongeldige inschrijving op of is er sprake van een gebrek dat voor herstel in aanmerking komt?...

Aanbesteden tijdens de vakantieperiode, mag dat?

11-08-2016 | Het komt nog regelmatig voor dat vlak voor of tijdens de bouwvak of het Kerstreces aanbestedingen in de markt worden gezet. Bij inschrijvers is er in die periode sprake van personele onderbezetting en...

Mag je meerdere kerncompetenties bewijzen met één referentiewerk?

04-08-2016 | Bij aanbestedingen worden veelal meerdere kerncompetenties beschreven waaraan inschrijvers moeten voldoen. Met enige regelmaat wordt daaraan toegevoegd dat per kerncompetentie één unieke referentie moet...

Veranderingen in het overeengekomen werk, 7:755 BW

27-07-2016 | In zijn bijdrage aan het Liber Amicorum voor Matton van den Berg schreef Arent ondermeer: “..it is more beneficial for the parties to a project to take the interest of the project at heart, rather...

Clusterbom

12-07-2016 | De Aanbestedingswet 2012 is inmiddels al weer een aantal jaren oud. Sinds de inwerkingtreding zijn vele aanbestedingen onder het regiem van deze wet gehouden, en zijn er talloze procedures gevoerd. Daarnaast...

Clusteren

01-07-2016 | In een recente aanbesteding van het UWV werden acht totaal verschillende opdrachten als één geheel aangeboden, te weten schoonmaak, restauratieve voorzieningen, reststoffenmanagement, groenvoorziening,...

Licht aan het einde van de tunnel

21-06-2016 | In een uitspraak van 11 april 2016 (geschilnr. 71.917) hebben appèlarbiters geoordeeld over de kosten die gemoeid zijn met het bekleden van de wanden van een tunnelbak voor een snelweg. Het werk is stilgelegd...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21