Aanbesteden en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

27-04-2017 | In 2015 heb ik in dit blad al eens de relatie tussen aanbestedingen en kwaliteitsborging in de bouw besproken. Daarbij heb ik gepleit voor een grotere mate van kennisdeling door aanbesteders en voor een...

Cumulatieve algemene voorwaarden

26-04-2017 | Op 30 maart 2017 hebben arbiters een oordeel geveld over de vraag of de opdrachtgevers/ eigenaren van twee woningen op grond van de op hun koop-/aannemingsovereenkomsten van toepassing zijnde algemene...

Weigeren toelichting op prijzen per eenheid in RAW inschrijvingsstaat toegestaan?

11-04-2017 | Hoe moet een inschrijver handelen indien de aanbestedende dienst na inschrijving het verzoek doet een nadere schriftelijke toelichting te geven ten aanzien van prijzen per eenheid in een RAW inschrijvingsstaat?...

Onvolledig eigen verklaring leidt niet tot uitsluiting, inschrijver krijgt herstelmogelijkheid

19-03-2017 | De rechtbank Almelo heeft in een vonnis van 12 december 2016 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de geldigheid van een inschrijving waarbij enkele pagina’s van de eigen verklaring ontbraken. Geoordeeld...

De gewijzigde aanbestedingswet: Betere positie mkb nog geen automatisme

07-03-2017 | Na de introductie van de Aanbestedingswet in 2013, is per 1 juli 2016 de gewijzigde Aanbestedingswet in werking getreden. Het is interessant om op basis van de eerste ervaringsmaanden te zien wat de wijzigingen...

Vragen om verduidelijking

01-03-2017 | Op 22 juli 2016 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts Advies 310 uitgebracht. In dit advies heeft de Commissie zich uitgesproken over een klacht, die betrekking had op een verzoek van een aanbesteder...

Zwijgen is zilver, spreken is goud

22-02-2017 | Moet een aannemer in een meervoudige onderhandse aanbesteding tijdens de inlichtingenfase waarschuwen voor het feit dat er onvoldoende gegevens over de grondopbouw staan in een bodemrapport dat de gemeente...

Prestatiemeten (past performance)

10-02-2017 | Prestatiemeten (past performance) is een groeiend fenomeen. De systematiek bestaat uit het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van opdrachten waarbij de beoordelingen inzichtelijk...

Vernietiging overeenkomst na gunning

31-01-2017 | Zeker in de GWW-markt zijn aanbestedingsprocedures aan de orde van de dag. Velen zullen daarom wel bekend zijn met de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn – van ten minste 20 kalenderdagen (de...

Graag meer respect voor inschrijver

25-01-2017 | De rechtbank Almelo heeft in een vonnis van 12 december 2016 (zaaknr. ECLI:NL:RBOVE:2016:4962) een opmerkelijke uitspraak gedaan over de geldigheid van een inschrijving waarbij enkele pagina’s van de...

In beton gegoten

27-12-2016 | Sinds het begin van de crisis heb ik geconstateerd dat mijn dagelijkse bezigheden als bouwrechtadvocaat zijn veranderd. Voor de crisis behandelde ik vooral langlopende geschillen over meer- en minderwerk,...

Drie identieke plannen, drie verschillende beoordelingen

15-12-2016 | Een inschrijver die bij verschillende aanbestedingen voor het groenonderhoud in een aantal woonwijken binnen de gemeente drie maal een identiek plan van aanpak indient, en vervolgens drie verschillende...

Een witte raaf onder de UAV

10-12-2016 | Schorsing van het werk gevolgd door beëindiging in onvoltooide staat vindt niet vaak plaats. Beëindiging in onvoltooide staat op grond van paragraaf 14 lid 8 IJAV is de spreekwoordelijke witte raaf....

UAV-gc uitgehold en andere verrassingsbeslissingen?

22-11-2016 | Op 29 september 2016 hebben appèlarbiters een scheidsrechterlijk gedeeltelijk tussen- en gedeeltelijk eindvonnis gewezen in een kwestie tussen aanneemster en opdrachtgeefster voor de bouw van een bedrijfshal...

Uitvoeringskosten

15-11-2016 | Inschrijven met € 0,- uitvoeringskosten in een RAW inschrijfstaat leidt niet langer tot een ongeldige inschrijving. Dat volgt uit een (nog niet gepubliceerde) uitspraak van de rechtbank Den Haag van...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22