Toezegging aan één inschrijver

21-04-2016 | De Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant sprak zich uit in een aanbestedingsgeschil (ECLI:NL:RBZWB:2016:1666). Het betrof de verlenging van de stand-stilltermijn. Die uitspraak is...

Sanering asbestwegen

08-04-2016 | In het kader van het onderwerp van deze GWW-editie leek het mij passend stil te staan bij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw inzake RAW-bestek, dat betrekking heeft op de sanering van...

Herziening UAV-GC 2005? Doe het goed!

06-04-2016 | Nu het initiatief tot herziening van de UAV-GC nog jong is wil ik een lans breken voor een fundamentele aanpak. Bij de herziening van de UAV 1989 hebben we kennis kunnen maken het fenomeen ‘lichte herziening’....

Herziening UAV-GC 2005? Doe het goed!

06-04-2016 | Nu het initiatief tot herziening van de UAV-GC nog jong is wil ik een lans breken voor een fundamentele aanpak. Bij de herziening van de UAV 1989 hebben we kennis kunnen maken het fenomeen ‘lichte herziening’....

Bij NvI vervallen besteksposten afgeprijsd, ongeldige inschrijving?

23-03-2016 | Twee uitspraken over inschrijfstaten waarbij vervallen verklaarde besteksposten abusievelijk toch zijn opgenomen en afgeprijsd, twee totaal verschillende uitkomsten. De rechtbank Den Haag oordeelde in...

5%-regeling

10-03-2016 | In een lijvige uitspraak van 19 januari 2016 (geschilnr. 35.208) heeft arbiter uitspraak gedaan in een geschil tussen particuliere opdrachtgevers en aanneemster ter zake de bouw door aanneemster van een woning.

Inschrijven met € 0,- uitvoeringskosten

03-03-2016 | Het op € 0,- stellen van uitvoeringskosten is een veel voorkomend verschijnsel onder aannemers die inschrijven op RAW werken. Dit heeft al regelmatig discussies opgeleverd tussen inschrijvers en aanbestedende...

Inschrijven met 0 Euro uitvoeringskosten

29-02-2016 | Het op € 0,- stellen van uitvoeringskosten is een veel voorkomend verschijnsel onder aannemers die inschrijven op RAW werken. Dit heeft al regelmatig discussies opgeleverd tussen inschrijvers en aanbestedende...

Annotatie – Aannemer failliet na oplevering nr. 34.812

17-02-2016 | In deze uitspraak staat de afwikkeling van de aannemingsovereenkomst na ontbinding door de opdrachtgever centraal. Bijzonder in deze zaak is dat de aannemer failliet ging nadat het werk al was opgeleverd....

Doorleggen Wav-boete

29-01-2016 | Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een kwestie die hem door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch via een zogenaamde prejudiciële procedure was voorgelegd (ECLI:NL:HR:2015:3568)....

Raad van Arbitrage opheffen of toch maar niet

14-01-2016 | In de Cobouw van 10 december 2015 was de stelling voor het lezerspanel “De Raad van Arbitrage kan net zo goed worden opgeheven.” Een hele duidelijke meerderheid van 70% heeft aangegeven het met deze...

Arbitrage of toch niet?

07-01-2016 | Op 18 december 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2015:5258) de knoop doorgehakt in een geschil over de vraag welke instantie bevoegd was kennis te nemen van de vorderingen van de aannemer:...

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

24-12-2015 | Op 8 december 2015 heeft het Gerechtshof te Den Bosch een (tussen)arrest gewezen in een drietal geschillen tussen een aannemer en een verhuurder van pontons. Aannemer had ten behoeve van werkzaamheden...

Tenderned problematiek

22-12-2015 | Vanaf 1 juli 2017 wordt e-aanbesteden verplicht voor alle opdrachten boven de Europese drempelwaarden. Dat betekent alle communicatie, inclusief de inschrijving, elektronisch zal verlopen. De Vereniging...

Handreiking inschrijvers

14-12-2015 | Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Op grond van het Aanbestedingsbesluit, behorende bij de Aanbestedingswet 2012 is de Gids...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20