Negatieve bedragen in de inschrijvingsstaat niet toegestaan, en de korting dan?

26-10-2017 | In steeds meer RAW bestekken is een bepaling opgenomen dat een negatief bedrag in de inschrijvingsstaat niet is toegestaan. Maar wat betekent dat dan voor de korting? Want dat is toch per definitie een...

De beoordeling van mijn plan van aanpak door de aanbestedende dienst is te laag, wat nu?

19-10-2017 | Bij aanbestedingen met als gunningscriterium de beste prijs kwaliteit verhouding (voorheen EMVI) komen er nog altijd veel klachten van inschrijvers voor ten aanzien van de door opdrachtgever uitgevoerde...

Rangorderegeling

18-10-2017 | Aannemingsovereenkomsten zijn zeker bij grotere bouwprojecten heel vaak gestapelde contracten, voorzien van veel bijlagen. Die bijlagen zullen in veel gevallen een bestek met de bijbehorende tekeningen...

Luctor et Emergo: is de ontwerpende opdrachtgever terug?

05-10-2017 | Sinds kort staat het nieuw opgerichte Ontwerpbureau van Rijkswaterstaat vol in de belangstelling. Rijkswaterstaat laat de marktpartijen weten dat hij vooral niet alle ontwerpen weer in eigen handen gaat...

Onuitvoerbaarheid bestek en waarschuwingsverplichting

04-10-2017 | Indien tijdens de uitvoeringsfase blijkt dat een bepaalde resultaatsverplichting uit het bestek onuitvoerbaar is zal de opdrachtgever al snel het standpunt innemen dat de deskundig aannemer de opdrachtgever...

Is inschrijvingsbiljet altijd een vereiste?

28-09-2017 | Het abusievelijk niet indienen van een inschrijvingsbiljet of een inschrijfstaat bij aanbesteding terwijl dat wel een vereiste is. Het kan in alle hectiek voorafgaand aan inschrijving de beste overkomen....

Is inschrijvingsbiljet altijd een vereiste?

28-09-2017 | Het abusievelijk niet indienen van een inschrijvingsbiljet of een inschrijfstaat bij aanbesteding terwijl dat wel een vereiste is. Het kan in alle hectiek voorafgaand aan inschrijving de beste overkomen....

Risico’s verdelen bij aanbestede contracten

27-09-2017 | Bij iedere overeenkomst die wordt gesloten is er een initiatiefnemer die een voorstel doet voor de tekst van de overeenkomst. In het vastgoedrecht wordt daarbij vaak voor modelovereenkomsten gekozen of...

Negatieve bedragen in een RAW inschrijvingsstaat

10-09-2017 | De voorzieningenrechter te Maastricht (ECLI:NL:RBLIM:2017:3763) heeft zich uitgelaten over een afwijking op de Standaard RAW bepalingen die steeds vaker voorkomt in RAW bestekken namelijk; het niet toestaan...

Of gelijkwaardig, het probleemrecept?

05-09-2017 | Al sinds jaar en dag verbieden de aanbestedingsregels aanbesteders merken en leveranciers voor te schrijven in hun aanbestedingsstukken. Uitgevraagde producten moeten functioneel omschreven worden en alleen...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

02-08-2017 | Bovengenoemd wetsvoorstel (Kamerstuk 34 453) is thans in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel beoogt op het terrein van – kort gezegd – Bouw- en Woningtoezicht en de wettelijke regeling...

Moet ik bij inschrijving rekening houden met overhangend groen?

13-07-2017 | Een inschrijver heeft ingeschreven op een RAW groenonderhoudsbestek waarbij hij gecalculeerd heeft met het wegbranden van onkruid, hetgeen een toegestane uitvoeringsmethode is conform de verboden lijst....

Adviseur verzaakt; inschrijving aannemer terzijde gelegd

13-07-2017 | Uitspraak zaaknr. 35.738 Raad van Arbitrage voor de Bouw: Adviseur schiet tekort bij het opstellen van een plan van aanpak, waardoor de aannemer wordt uitgesloten van aanbesteding. Adviseur niet aansprakelijk...

Gevolgen van een van het bestek afwijkende CAR-polis

28-06-2017 | Op 8 juni 2017 hebben appèlarbiters uitspraak gedaan in een geschil over de vergoeding van begeleidingskosten (geschilnr. 72.077). Deze kosten waren gemaakt door de directievoerder – tevens bestekschrijver...

Reikwijdte van een arbitraal kort geding

30-05-2017 | Op 22 mei 2017 heeft een scheidsgerecht in hoger beroep van een kort geding uitspraak gedaan in een kwestie tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer over de kwaliteit van de door onderaannemer aangebrachte...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23