Risico’s verdelen bij aanbestede contracten

27-09-2017 | Bij iedere overeenkomst die wordt gesloten is er een initiatiefnemer die een voorstel doet voor de tekst van de overeenkomst. In het vastgoedrecht wordt daarbij vaak voor modelovereenkomsten gekozen of...

Negatieve bedragen in een RAW inschrijvingsstaat

10-09-2017 | De voorzieningenrechter te Maastricht (ECLI:NL:RBLIM:2017:3763) heeft zich uitgelaten over een afwijking op de Standaard RAW bepalingen die steeds vaker voorkomt in RAW bestekken namelijk; het niet toestaan...

Of gelijkwaardig, het probleemrecept?

05-09-2017 | Al sinds jaar en dag verbieden de aanbestedingsregels aanbesteders merken en leveranciers voor te schrijven in hun aanbestedingsstukken. Uitgevraagde producten moeten functioneel omschreven worden en alleen...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

02-08-2017 | Bovengenoemd wetsvoorstel (Kamerstuk 34 453) is thans in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel beoogt op het terrein van – kort gezegd – Bouw- en Woningtoezicht en de wettelijke regeling...

Moet ik bij inschrijving rekening houden met overhangend groen?

13-07-2017 | Een inschrijver heeft ingeschreven op een RAW groenonderhoudsbestek waarbij hij gecalculeerd heeft met het wegbranden van onkruid, hetgeen een toegestane uitvoeringsmethode is conform de verboden lijst....

Adviseur verzaakt; inschrijving aannemer terzijde gelegd

13-07-2017 | Uitspraak zaaknr. 35.738 Raad van Arbitrage voor de Bouw: Adviseur schiet tekort bij het opstellen van een plan van aanpak, waardoor de aannemer wordt uitgesloten van aanbesteding. Adviseur niet aansprakelijk...

Gevolgen van een van het bestek afwijkende CAR-polis

28-06-2017 | Op 8 juni 2017 hebben appèlarbiters uitspraak gedaan in een geschil over de vergoeding van begeleidingskosten (geschilnr. 72.077). Deze kosten waren gemaakt door de directievoerder – tevens bestekschrijver...

Reikwijdte van een arbitraal kort geding

30-05-2017 | Op 22 mei 2017 heeft een scheidsgerecht in hoger beroep van een kort geding uitspraak gedaan in een kwestie tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer over de kwaliteit van de door onderaannemer aangebrachte...

Funderingswerk is maatwerk

24-05-2017 | Een aanzienlijk deel van de grond-, weg en waterbouw werken die momenteel op de (openbare) markt worden gebracht, moeten worden uitgevoerd onder toepassing van de UAV-GC 2005. Dat houdt in dat de aannemer...

Mislukte paardensprong

22-05-2017 | Het Gerechtshof te Den Bosch heeft op 11 april 2017 een arrest gewezen over een (in de aannemerij) vaak voorkomende situatie (ECLI:NL:GHSHE:2017:1549). Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden, waarbij...

Toelichting RAW inschrijvingssom

17-05-2017 | Als de aanbestedende dienst een inschrijver verzoekt een schriftelijke toelichting te verstrekken op de ontleding van de RAW inschrijvingssom conform 01.01.04 lid 02 Standaard RAW 2015, hoe ver moet die...

Annotatie over de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer voor fouten in verstrekte informatie en vraagspecificatie

11-05-2017 | De Raad van de Arbitrage voor de Bouw heeft zich op 29 september 2016 uitgesproken over de precontractuele waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer, de deskundigheid van de opdrachtgever en foutieve informatie...

Irreële of abnormaal lage prijzen

10-05-2017 | De bouwmarkt is voorzichtig uit het dal aan het kruipen en er wordt vaker met gezondere prijzen en marges ingeschreven. Desondanks komt het nog heel regelmatig voor dat er inschrijfsommen op tafel komen...

Aanbesteden en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

27-04-2017 | In 2015 heb ik in dit blad al eens de relatie tussen aanbestedingen en kwaliteitsborging in de bouw besproken. Daarbij heb ik gepleit voor een grotere mate van kennisdeling door aanbesteders en voor een...

Cumulatieve algemene voorwaarden

26-04-2017 | Op 30 maart 2017 hebben arbiters een oordeel geveld over de vraag of de opdrachtgevers/ eigenaren van twee woningen op grond van de op hun koop-/aannemingsovereenkomsten van toepassing zijnde algemene...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21