Prestatiemeten (past performance)

10-02-2017 | Prestatiemeten (past performance) is een groeiend fenomeen. De systematiek bestaat uit het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van opdrachten waarbij de beoordelingen inzichtelijk...

Vernietiging overeenkomst na gunning

31-01-2017 | Zeker in de GWW-markt zijn aanbestedingsprocedures aan de orde van de dag. Velen zullen daarom wel bekend zijn met de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn – van ten minste 20 kalenderdagen (de...

Graag meer respect voor inschrijver

25-01-2017 | De rechtbank Almelo heeft in een vonnis van 12 december 2016 (zaaknr. ECLI:NL:RBOVE:2016:4962) een opmerkelijke uitspraak gedaan over de geldigheid van een inschrijving waarbij enkele pagina’s van de...

In beton gegoten

27-12-2016 | Sinds het begin van de crisis heb ik geconstateerd dat mijn dagelijkse bezigheden als bouwrechtadvocaat zijn veranderd. Voor de crisis behandelde ik vooral langlopende geschillen over meer- en minderwerk,...

Drie identieke plannen, drie verschillende beoordelingen

15-12-2016 | Een inschrijver die bij verschillende aanbestedingen voor het groenonderhoud in een aantal woonwijken binnen de gemeente drie maal een identiek plan van aanpak indient, en vervolgens drie verschillende...

Een witte raaf onder de UAV

10-12-2016 | Schorsing van het werk gevolgd door beëindiging in onvoltooide staat vindt niet vaak plaats. Beëindiging in onvoltooide staat op grond van paragraaf 14 lid 8 IJAV is de spreekwoordelijke witte raaf....

UAV-gc uitgehold en andere verrassingsbeslissingen?

22-11-2016 | Op 29 september 2016 hebben appèlarbiters een scheidsrechterlijk gedeeltelijk tussen- en gedeeltelijk eindvonnis gewezen in een kwestie tussen aanneemster en opdrachtgeefster voor de bouw van een bedrijfshal...

Uitvoeringskosten

15-11-2016 | Inschrijven met € 0,- uitvoeringskosten in een RAW inschrijfstaat leidt niet langer tot een ongeldige inschrijving. Dat volgt uit een (nog niet gepubliceerde) uitspraak van de rechtbank Den Haag van...

Geschilbeslechting in de bouw

27-10-2016 | Recentelijk heeft de DAA (Dutch Arbitration Association) een studiemiddag georganiseerd over geschilbeslechting in de bouw. Centraal stonden de verschillende wijzen waarop geschillen in de bouw beslecht...

Glasproblemen bij metrostations: hoofdaanneemster gooit (bijna) haar eigen ruiten in

26-10-2016 | In een uitspraak van 28 april 2016 (geschilnr. 71.994) heeft een appèlscheidsgerecht geoordeeld over een door onderaanneemster tegen hoofdaanneemster ingesteld appèl tegen een gedeeltelijk eindvonnis,...

De Model K-verklaring: rechtmatigheid inschrijving

14-10-2016 | Uit vaste jurisprudentie volgt dat nagenoeg ieder gebrek in de Model K-verklaring tot ongeldigheid van de inschrijving leidt. Ook het niet indienen van een Model K-verklaring, terwijl dit wel is voorgeschreven,...

“Eigen beursje?”

28-09-2016 | In een uitspraak van 18 juli 2016 (geschilnr. 72.031) heeft een appèlscheidsgerecht een bijzonder oordeel geveld. De aanleiding voor dit oordeel is gelegen in wat zich in eerste aanleg tijdens de mondelinge...

Beroep op een derde

27-09-2016 | Een onderwerp dat voor de aanbestedingspraktijk van groot belang is, betreft het door een inschrijver kunnen doen van een beroep op een derde om aan de door de aanbesteder gestelde geschiktheidseisen te...

Mag het een dagje meer zijn?

14-09-2016 | De betekenis van een dag of een week is bij aanneming van werk doorgaans van groot belang. Om meerdere redenen. Zo wordt de bouwtijd vaak in dagen of weken bepaald. Ook de contractuele boete die gekoppeld...

Traject beter aanbesteden

14-09-2016 | De Aannemersfederatie en MKB INFRA hebben hard gestreden om een aantal knelpunten voor MKB bedrijven in de praktijk van het aanbestedingsproces onder de aandacht te brengen van de politiek. Tijdens de...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20