Aansprakelijkheid architect?

19-12-2017 | Op 9 januari 2017 heeft een appèlscheidsgerecht (RvA geschilnr. 72.050) uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aannemer en een architect. De aannemer had de architect aangesproken op een tweetal tekortkomingen....

Opschorting en verrekening

19-12-2017 | Bij vonnis van 11 april 2014 (geschilnr. 71.826) hebben appèlarbiters geoordeeld over meerwerkaanspraken van aanneemster ter zake een met de opdrachtgevers gesloten aannemingsovereenkomst tot de renovatie...

Toelichting RAW inschrijvingssom

19-12-2017 | Het aanleveren van een toelichting op de RAW inschrijvingssom en de bijbehorende termijn, hoe zat dat ook al weer?

Wijzigingen in de Nota van Inlichtingen niet doorgevoerd in de inschrijvingsstaat, en dan?

19-12-2017 | Tijdens een aanbestedingsprocedure voert de aanbestedende dienst wijzigingen door in de besteksposten. Deze wijzigingen worden bij Nota van Inlichtingen kenbaar gemaakt aan de inschrijvers. Indien de inschrijver...

UAV-GC en informatieverstrekking: het blijft lastig

19-12-2017 | Een heikel punt bij UAV-GC-contracten is de informatieverstrekking door de Opdrachtgever. § 3 lid 1 sub a UAV-GC bepaalt dat een Opdrachtgever die informatie moet verstrekken die voor de Opdrachtnemer...

Wijzigingen in de Nota van Inlichtingen niet doorgevoerd in de inschrijvingsstaat, en dan?

07-12-2017 | Tijdens een aanbestedingsprocedure voert de aanbestedende dienst wijzigingen door in de besteksposten. Deze wijzigingen worden bij Nota van Inlichtingen kenbaar gemaakt aan de inschrijvers. Indien de inschrijver...

Rechtspraak Best Value Procurement

07-12-2017 | Ten aanzien van Best Value aanbesteden zijn in 2017 op veel onderdelen richtinggevende uitspraken gewezen door Voorzieningenrechters. Op 11 oktober 2017 heeft Joost Haest deze uitspraken en recente praktijkproblemen...

Praktijkproblemen bij beeldbestekken

06-12-2017 | Op 9 november 2017 waren Ruben Chee en Joost Haest van Severijn Hulshof advocaten aanwezig bij een druk bezochte bijeenkomst over beeldbestekken, georganiseerd door de branchevereniging voor groenaannemers...

Verschillende tijdstippen voor het indienen van de inschrijving

06-12-2017 | We zien het in onze aanbestedingspraktijk met enige regelmaat: in een aanbestedingsprocedure wijken het tijdstip in de Inschrijvingsleidraad en het tijdstip in de TenderNed-omgeving voor indiening van...

Faillissement gespecialiseerde aannemer of leverancier

27-11-2017 | Ondanks de voorzichtige positieve berichten van onze minister van financiën over de aantrekkende economie verkeert de bouwsector nog altijd in behoorlijk zwaar weer. Het aantal faillissementen van aannemers,...

Nieuw Duits aannemings- en bouwcontractenrecht

22-11-2017 | Per 1 januari 2018 worden de paragrafen in het Duitse Burgerlijk Wetboek – het BGB – over aanneming van werk gewijzigd, en wordt een aparte titel voor bouwcontracten ingevoerd, naast enkele paragrafen...

Gedonder in de glazen

15-11-2017 | Op 10 augustus 2017 (met een herstelvonnis van 11 september 2017) hebben appèlarbiters in het geschil met nummer 72.064 vonnis gewezen. De particuliere opdrachtgever, die de opdracht had verstrekt tot...

Kritische houding bij meervoudig onderhandse aanbestedingen

10-11-2017 | Uitgenodigd worden voor een meervoudig onderhandse aanbesteding stemt bij de meeste gegadigden tot tevredenheid. Je bent in beeld bij de aanbestedende dienst, en de onderhandse markt is een belangrijke...

Hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer en constructeur

02-11-2017 | Op 17 mei 2017 heeft een appèlscheidsgerecht uitspraak gedaan in een kwestie tussen een opdrachtgeefster die en haar aanneemster en haar hoofdconstructeur aansprakelijk had gesteld voor een tweetal gebreken...

Garanties UAV-GC 2005

02-11-2017 | Hoofdaannemer staat met lege handen indien de onderaannemer niet daadwerkelijk beschikt over garanties van de door hem ingeschakelde hulpersonen. De UAV-GC 2005 kennen geen duidelijke garantieregeling...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23