Gedonder in de glazen

15-11-2017 | Op 10 augustus 2017 (met een herstelvonnis van 11 september 2017) hebben appèlarbiters in het geschil met nummer 72.064 vonnis gewezen. De particuliere opdrachtgever, die de opdracht had verstrekt tot...

Kritische houding bij meervoudig onderhandse aanbestedingen

10-11-2017 | Uitgenodigd worden voor een meervoudig onderhandse aanbesteding stemt bij de meeste gegadigden tot tevredenheid. Je bent in beeld bij de aanbestedende dienst, en de onderhandse markt is een belangrijke...

Hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer en constructeur

02-11-2017 | Op 17 mei 2017 heeft een appèlscheidsgerecht uitspraak gedaan in een kwestie tussen een opdrachtgeefster die en haar aanneemster en haar hoofdconstructeur aansprakelijk had gesteld voor een tweetal gebreken...

Garanties UAV-GC 2005

02-11-2017 | Hoofdaannemer staat met lege handen indien de onderaannemer niet daadwerkelijk beschikt over garanties van de door hem ingeschakelde hulpersonen. De UAV-GC 2005 kennen geen duidelijke garantieregeling...

Negatieve bedragen in de inschrijvingsstaat niet toegestaan, en de korting dan?

26-10-2017 | In steeds meer RAW bestekken is een bepaling opgenomen dat een negatief bedrag in de inschrijvingsstaat niet is toegestaan. Maar wat betekent dat dan voor de korting? Want dat is toch per definitie een...

De beoordeling van mijn plan van aanpak door de aanbestedende dienst is te laag, wat nu?

19-10-2017 | Bij aanbestedingen met als gunningscriterium de beste prijs kwaliteit verhouding (voorheen EMVI) komen er nog altijd veel klachten van inschrijvers voor ten aanzien van de door opdrachtgever uitgevoerde...

Rangorderegeling

18-10-2017 | Aannemingsovereenkomsten zijn zeker bij grotere bouwprojecten heel vaak gestapelde contracten, voorzien van veel bijlagen. Die bijlagen zullen in veel gevallen een bestek met de bijbehorende tekeningen...

Luctor et Emergo: is de ontwerpende opdrachtgever terug?

05-10-2017 | Sinds kort staat het nieuw opgerichte Ontwerpbureau van Rijkswaterstaat vol in de belangstelling. Rijkswaterstaat laat de marktpartijen weten dat hij vooral niet alle ontwerpen weer in eigen handen gaat...

Onuitvoerbaarheid bestek en waarschuwingsverplichting

04-10-2017 | Indien tijdens de uitvoeringsfase blijkt dat een bepaalde resultaatsverplichting uit het bestek onuitvoerbaar is zal de opdrachtgever al snel het standpunt innemen dat de deskundig aannemer de opdrachtgever...

Is inschrijvingsbiljet altijd een vereiste?

28-09-2017 | Het abusievelijk niet indienen van een inschrijvingsbiljet of een inschrijfstaat bij aanbesteding terwijl dat wel een vereiste is. Het kan in alle hectiek voorafgaand aan inschrijving de beste overkomen....

Is inschrijvingsbiljet altijd een vereiste?

28-09-2017 | Het abusievelijk niet indienen van een inschrijvingsbiljet of een inschrijfstaat bij aanbesteding terwijl dat wel een vereiste is. Het kan in alle hectiek voorafgaand aan inschrijving de beste overkomen....

Risico’s verdelen bij aanbestede contracten

27-09-2017 | Bij iedere overeenkomst die wordt gesloten is er een initiatiefnemer die een voorstel doet voor de tekst van de overeenkomst. In het vastgoedrecht wordt daarbij vaak voor modelovereenkomsten gekozen of...

Negatieve bedragen in een RAW inschrijvingsstaat

10-09-2017 | De voorzieningenrechter te Maastricht (ECLI:NL:RBLIM:2017:3763) heeft zich uitgelaten over een afwijking op de Standaard RAW bepalingen die steeds vaker voorkomt in RAW bestekken namelijk; het niet toestaan...

Of gelijkwaardig, het probleemrecept?

05-09-2017 | Al sinds jaar en dag verbieden de aanbestedingsregels aanbesteders merken en leveranciers voor te schrijven in hun aanbestedingsstukken. Uitgevraagde producten moeten functioneel omschreven worden en alleen...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

02-08-2017 | Bovengenoemd wetsvoorstel (Kamerstuk 34 453) is thans in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel beoogt op het terrein van – kort gezegd – Bouw- en Woningtoezicht en de wettelijke regeling...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22