Wijzigingen in de Nota van Inlichtingen niet doorgevoerd in de inschrijvingsstaat, en dan?

Tijdens een aanbestedingsprocedure voert de aanbestedende dienst wijzigingen door in de besteksposten. Deze wijzigingen worden bij Nota van Inlichtingen kenbaar gemaakt aan de inschrijvers. Indien de inschrijver die wijzigingen per ongeluk niet doorvoert; wordt de inschrijving dan ongeldig verklaard of dient de aanbestedende een mogelijkheid tot herstel te bieden?

Ruben Chee

Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 27 september 2017 laat zien dat het niet goed verwerken van de Nota van Inlichtingen leidt tot ongeldigheid.

Bij 1e Nota van Inlichtingen wijzigde de aanbestedende dienst een bestekspost, waarbij de eenheid gewijzigd werd van euro’s naar stuks en de verrekeningsmogelijkheid werd gewijzigd van niet verrekenbaar naar verrekenbaar. Ook werd er een aangepaste inschrijvingsstaat verstrekt.

De inschrijver in kwestie maakte per vergissing gebruik van de oude inschrijvingsstaat en diende deze in bij zijn inschrijving. De wijziging van die ene bestekspost werd door de inschrijver dus niet meegenomen. De aanbestedende dienst verklaarde de inschrijving daarop ongeldig, omdat in de ingevulde inschrijvingsstaat onjuistheden werden geconstateerd . De inschrijver stapte naar de rechter, omdat de vergissing volgens inschrijver door de aanbestedende dienst eenvoudig kon worden aangepast en het bovendien ging om een kennelijke verschrijving dieeenvoudig hersteld had kunnen worden. De inschrijver stelde ook dat de ongeldigverklaring in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

De voorzieningenrechter besliste dat in deze zaak geen sprake was van een fout die eenvoudig hersteld kon worden. . Allereerst wordt overwogen dat herstel slechts in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarnaast oordeelt de rechter dat in de aanbestedingsleidraad uitdrukkelijk bepaald is dat een inschrijving die niet aan de gestelde vormvereisten en voorschriften voldoet of onvolledig is ter zijde wordt gelegd. En vaste rechtspraak laat zien dat als op een voorschrift een sanctie van ongeldigheid staat, er geen mogelijkheid gegeven mag worden tot herstel.

Deze uitspraak laat eens te meer zien dat inschrijvers de Nota van Inlichtingen goed moeten bestuderen en de wijzigingen moeten doorvoeren in hun inschrijvingsstaat.