Rechtspraak Best Value Procurement

Ten aanzien van Best Value aanbesteden zijn in 2017 op veel onderdelen richtinggevende uitspraken gewezen door Voorzieningenrechters. Op 11 oktober 2017 heeft Joost Haest deze uitspraken en recente praktijkproblemen uiteengezet in een tweetal presentaties met als titel “actualiteiten rechtspraak 2017 Best Value Procurement”.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Hij deed dat als gastspreker op de Best Value inspiratiedag, die georganiseerd werd door Best Value Europe. Met Dean Kashiwagi als keynote speaker en ruim tweehonderd bezoekers was het een geslaagde inspiratiedag, met interessante onderwerpen en veel discussie.

Uitspraken die door Joost behandeld zijn gingen over: de BVP uitvraag, globale opdrachtdoelstelling vs. concrete wensenlijst, afbreken / hervatten concretiseringsfase, het interview van sleutelfunctionarissen, beoordeling van het risico- en kansendossier en manipulatief / irreëel lage prijs.

Met veel Best Value A+, A en B gecertificeerden in de zaal werd afgetrapt met een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 7 juni 2017.

In die uitspraak ontleende een zeer ervaren BVP inschrijver allerlei argumenten aan al hetgeen in de diverse handboeken en overige literatuur en websites geschreven is over BVP aanbesteden. Daarbij wees de inschrijver er op dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsdocumenten zelf verwezen heeft naar de website www.prestatieinkoop.com en een specifiek handboek over BVP aanbesteden. De Voorzieningenrechter oordeelde dat de toepassing van alles wat over de BVP methodiek in de literatuur is gezegd of wordt geleerd te ongewis is om als beoordelingsmaatstaven in concrete aanbestedingsprocedures te aanvaarden. En van inschrijvers kan ook nauwelijks worden gevergd dat zij zich richten naar wat allemaal over de BVP methodiek in handboeken en andere literatuur wordt geschreven. Gekeken moet worden naar de concrete beoordelingsnormen zoals geformuleerd in de aanbestedingsdocumenten.

Geïnteresseerd in het onderwerp BVP aanbesteden? Stuur een mail naar j.haest@shadv.nl en u krijgt de presentatie van Joost toegezonden. Ook is er een digitale en doorzoekbare reader samengesteld met alle BVP uitspraken uit 2017 (en eind 2016) inclusief inhoudsopgave met een korte samenvatting van de uitspraken.