Afrekening van een architectenopdracht

19-12-2017 | In een geschil tussen een architect en diens opdrachtgever hebben arbiters op 11 december 2015 uitspraak gedaan (geschilnr. 35.242). De architect voerde aan dat de opdrachtgever de opdracht had opgezegd...

Perikelen bij het revitaliseren van een bedrijventerrein

19-12-2017 | Bij uitspraak van 9 december 2015 (geschilnr. 71.872) hebben appèlarbiters geoordeeld in een door aanneemster aanhangig gemaakt hoger beroep tegen haar opdrachtgeefster (vonnis in eerste aanleg geschilnr....

Verlenging stand-still termijn en opknippen in percelen

19-12-2017 | Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 22 maart 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:1666) is om twee redenen interessant.

Overdracht van vorderingen

19-12-2017 | Op 9 mei 2016 hebben appèlarbiters een uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aannemer en diens opdrachtgever met als inzet de betaling van een drietal facturen ter zake verricht (meer)werk (geschilnr....

Aanzienlijke wijziging werkwijze: meerwerk en vertraging

19-12-2017 | Op 13 juni 2016 hebben appèlarbiters uitspraak gedaan in een kwestie over staalconstructiewerkzaamheden ter zake van de restauratie en verbouwing van een monumentale watertoren (geschilnr. 71.977).

Aansprakelijkheid architect?

19-12-2017 | Op 9 januari 2017 heeft een appèlscheidsgerecht (RvA geschilnr. 72.050) uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aannemer en een architect. De aannemer had de architect aangesproken op een tweetal tekortkomingen....

Opschorting en verrekening

19-12-2017 | Bij vonnis van 11 april 2014 (geschilnr. 71.826) hebben appèlarbiters geoordeeld over meerwerkaanspraken van aanneemster ter zake een met de opdrachtgevers gesloten aannemingsovereenkomst tot de renovatie...

Toelichting RAW inschrijvingssom

19-12-2017 | Het aanleveren van een toelichting op de RAW inschrijvingssom en de bijbehorende termijn, hoe zat dat ook al weer?

Wijzigingen in de Nota van Inlichtingen niet doorgevoerd in de inschrijvingsstaat, en dan?

19-12-2017 | Tijdens een aanbestedingsprocedure voert de aanbestedende dienst wijzigingen door in de besteksposten. Deze wijzigingen worden bij Nota van Inlichtingen kenbaar gemaakt aan de inschrijvers. Indien de inschrijver...

UAV-GC en informatieverstrekking: het blijft lastig

19-12-2017 | Een heikel punt bij UAV-GC-contracten is de informatieverstrekking door de Opdrachtgever. § 3 lid 1 sub a UAV-GC bepaalt dat een Opdrachtgever die informatie moet verstrekken die voor de Opdrachtnemer...

Wijzigingen in de Nota van Inlichtingen niet doorgevoerd in de inschrijvingsstaat, en dan?

07-12-2017 | Tijdens een aanbestedingsprocedure voert de aanbestedende dienst wijzigingen door in de besteksposten. Deze wijzigingen worden bij Nota van Inlichtingen kenbaar gemaakt aan de inschrijvers. Indien de inschrijver...

Rechtspraak Best Value Procurement

07-12-2017 | Ten aanzien van Best Value aanbesteden zijn in 2017 op veel onderdelen richtinggevende uitspraken gewezen door Voorzieningenrechters. Op 11 oktober 2017 heeft Joost Haest deze uitspraken en recente praktijkproblemen...

Praktijkproblemen bij beeldbestekken

06-12-2017 | Op 9 november 2017 waren Ruben Chee en Joost Haest van Severijn Hulshof advocaten aanwezig bij een druk bezochte bijeenkomst over beeldbestekken, georganiseerd door de branchevereniging voor groenaannemers...

Verschillende tijdstippen voor het indienen van de inschrijving

06-12-2017 | We zien het in onze aanbestedingspraktijk met enige regelmaat: in een aanbestedingsprocedure wijken het tijdstip in de Inschrijvingsleidraad en het tijdstip in de TenderNed-omgeving voor indiening van...

Faillissement gespecialiseerde aannemer of leverancier

27-11-2017 | Ondanks de voorzichtige positieve berichten van onze minister van financiën over de aantrekkende economie verkeert de bouwsector nog altijd in behoorlijk zwaar weer. Het aantal faillissementen van aannemers,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21