Tijd voor meer openheid bij aanbestedingen?

10-02-2021 | De regering is gevallen over de toeslagenaffaire. De kranten stonden er vol van en er volgde een kritisch kamerdebat. Eén van de zaken die daarin aan de orde kwam was de zeer beperkte informatieverstrekking...

Leg afspraken schriftelijk vast, juist in huidige markt

21-01-2021 | Een goede schriftelijke vastlegging van de tussen partijen gemaakte afspraken ontbreekt nog wel eens in de bouw. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor zowel hoofd- als onderaannemers.

Slechtere score na herbeoordeling

21-12-2020 | Is het juridisch mogelijk dat een inschrijver na een herbeoordeling van zijn plan van aanpak een veel lagere score krijgt, terwijl een andere inschrijver juist een veel hogere score behaalt? Of is er dan...

Voorlopige gunning ingetrokken na startgesprek

15-12-2020 | De aanbestedende dienst heeft een grote mate van vrijheid bij het intrekken van een aanbesteding. In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:9442) werd geoordeeld dat een voorlopige...

Sterk afwijkende beoordeling kwaliteit bij herbeoordeling

15-12-2020 | Een inschrijver die in eerste instantie een vijf scoort voor een onderdeel uit haar plan van aanpak en na herbeoordeling een zeven, terwijl een andere inschrijver eerst een tien scoort en na herbeoordeling...

Tijdig overleggen Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)

18-11-2020 | Bij veel aanbestedingen wordt een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) gevraagd. In de praktijk zien wij regelmatig gebeuren dat een GVA niet tijdig wordt aangevraagd bij het ministerie of niet tijdig wordt...

In gebreke stellen: vraag niet te veel

08-10-2020 | Uit twee recente uitspraken is weer eens gebleken hoe belangrijk het is om de juiste formulering en termijn te kiezen indien een aannemer in gebreke is en de aannemer moet worden aangeschreven om tot herstel...

Direct aan onderaannemer betalen?

08-10-2020 | In tijden van crisis – zoals de huidige Covid-19 pandemie - komt het met enige regelmaat voor dat een hoofdaannemer in financiële moeilijkheden komt te verkeren waardoor de onderaannemer niet betaald...

Stapelen van kerncompetenties

23-09-2020 | Met enige regelmaat zien wij dat een aanbestedende dienst kerncompetenties stapelt. Dat wil zeggen dat binnen één referentiewerk meerdere kerncompetenties worden gevraagd. Veelal zijn die stapelingen...

Is een korting een negatieve prijs?

23-09-2020 | Als in een RAW bestek een nadrukkelijk verbod is opgenomen ten aanzien van het opnemen van negatieve prijzen, mag je dan wel of niet een korting hanteren in de inschrijfstaat? In een recent kort geding...

Waarschuwingsplicht in beton gegoten?

03-08-2020 | Recentelijk heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin invulling wordt gegeven aan de wettelijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van ‘kostenverhogende omstandigheden’.

Gewijzigde inschrijvingsstaat niet gebruikt

08-07-2020 | De inschrijvingsstaat blijft met enige regelmaat voor juridische discussies zorgen. In een tweetal recente uitspraken werd geoordeeld over inschrijvers die abusievelijk de oude inschrijvingsstaat gebruikten,...

Common law-style contracts in a civil law world

03-07-2020 | The differences between common law and civil law are often highlighted and discussed from a civil law perspective, and more specifically a Dutch perspective. However, the term ‘civil law’ is too broad...

Kabelschade: gedeelde smart is halve smart

12-06-2020 | Verkeerde liggingsgegevens van kabels en leidingen zijn aannemers al jaren een spreekwoordelijke doorn in het oog. Ontbrekende, onjuiste en onduidelijke liggingsgegevens veroorzaken immers een hoop extra...

Werken in bouwteamverband – Noot

10-06-2020 | Twee kort geding uitspraken laten eens te meer het belang van precieze formulering van (geschiktheids)eisen in de aanbestedingsdocumenten zien. Ervaring met werken in bouwteamverband is namelijk echt wat...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22