Mijn opdrachtgever wil de raamovereenkomst verlengen, maar onder de destijds afgesproken voorwaarden wil ik dat als inschrijver niet. Wat nu?

25-01-2018 | Het komt heel regelmatig voor dat opdrachtnemers geen verlenging van een raamovereenkomst willen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u destijds tegen te scherpe prijzen heeft ingeschreven, omdat de economische...

Algemene voorwaarden-perikelen

12-01-2018 | Over het correct van toepassing verklaren en het adequaat gelegenheid geven om van die algemene voorwaarden kennis te nemen is al veel geprocedeerd. Lastig wordt het vooral wanneer er naar verschillende...

Diefstal op bouwplaats. Huurder aansprakelijk?

04-01-2018 | De bouw lijdt jaarlijks grote schade door diefstal van materialen op de bouwplaats. De kranten koppen regelmatig over koperdiefstal langs het spoor. En afgelopen zomer hebben dieven twee bouwsteigers van...

Veranderingen in het overeengekomen werk, artikel 7:755 BW

19-12-2017 | In zijn bijdrage aan het Liber Amicorum voor Matton van den Berg schreef Arent ondermeer: ‘..it is more beneficial for the parties to a project to take the interest of the project at heart, rather than...

Mag je resultaatsverplichtingen in een RAW bestek afprijzen met ‘n.v.t.’?

19-12-2017 | Hoe moet een inschrijver handelen als hij bij de aanbesteding van een RAW-bestek van mening is dat bepaalde resultaatsverplichtingen, die in het bestek zijn opgenomen, niet uitgevoerd hoeven te worden?...

Uitleg van bestekposten

19-12-2017 | Op 19 mei 2016 heeft een arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw zich in een vonnis uitgesproken over de vraag hoe drie bestekposten uit een OMOP bestek uitgelegd moeten worden. De aannemer die...

Betere samenwerking begin(t) bij jezelf!

19-12-2017 | In de media, vakliteratuur en vanuit de diverse branche organisaties klinkt al langdurig de roep om meer samenwerking in de bouw. Het meest concrete voorbeeld van deze oproep is vervat in de gezamenlijke...

Ongeoorloofde kennisvoorsprong

19-12-2017 | De aanbesteding van de Blankenburgtunnel stond onlangs wekenlang in de schijnwerpers. Met name omdat de opvolgend inschrijver (een combinatie met Volker / BAM / Boskalis / TBI) zich op het standpunt stelde...

Disproportionele eis: prijzen per eenheid volledig onderbouwen

19-12-2017 | Steeds vaker zien we dat aanbestedende diensten bij de aanbesteding van RAW bestekken al bij inschrijving volledige financiële openheid ten aanzien van de prijzen per eenheid willen van inschrijver(s)....

Afrekening van een architectenopdracht

19-12-2017 | In een geschil tussen een architect en diens opdrachtgever hebben arbiters op 11 december 2015 uitspraak gedaan (geschilnr. 35.242). De architect voerde aan dat de opdrachtgever de opdracht had opgezegd...

Perikelen bij het revitaliseren van een bedrijventerrein

19-12-2017 | Bij uitspraak van 9 december 2015 (geschilnr. 71.872) hebben appèlarbiters geoordeeld in een door aanneemster aanhangig gemaakt hoger beroep tegen haar opdrachtgeefster (vonnis in eerste aanleg geschilnr....

Verlenging stand-still termijn en opknippen in percelen

19-12-2017 | Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 22 maart 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:1666) is om twee redenen interessant.

Overdracht van vorderingen

19-12-2017 | Op 9 mei 2016 hebben appèlarbiters een uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aannemer en diens opdrachtgever met als inzet de betaling van een drietal facturen ter zake verricht (meer)werk (geschilnr....

Aanzienlijke wijziging werkwijze: meerwerk en vertraging

19-12-2017 | Op 13 juni 2016 hebben appèlarbiters uitspraak gedaan in een kwestie over staalconstructiewerkzaamheden ter zake van de restauratie en verbouwing van een monumentale watertoren (geschilnr. 71.977).

Aansprakelijkheid architect?

19-12-2017 | Op 9 januari 2017 heeft een appèlscheidsgerecht (RvA geschilnr. 72.050) uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aannemer en een architect. De aannemer had de architect aangesproken op een tweetal tekortkomingen....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17