Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

17-04-2015 | De redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht heeft mij gevraagd om de tweede druk van het Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw van S.J.H. Rutten te bespreken. Deze tweede druk is verschenen...

Interviews in aanbestedingen

02-04-2015 | Aanbesteders willen optimaal voeling krijgen met de partij die zij gedurende de uitvoering van een opdracht tegenover zich hebben. Gunningcriteria als prijs en plan van aanpak zeggen daarover weinig. Om...

RAW over verhardingen

02-04-2015 | De nieuwe Standaard RAW-bepalingen 2015 zijn inmiddels in gebruik genomen en bevat een aantal nieuwe bepalingen dat specifiek van toepassing is op verhardingen; het thema van deze editie van GWW-Totaal.

Meerkosten tijdig melden

19-03-2015 | Arbiters oordeelden in appel dat de opdrachtgever weliswaar pas aan het einde van het werk (dus achteraf) geconfronteerd is met de financiële omvang van de claim van de aannemer, maar dat het gelet op...

Standaard RAW 2015

03-03-2015 | De RAW systematiek is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een begrip in de GWW sector. Iedere vijf jaar wordt een herziene en geactualiseerde versie van deze sytematiek uitgegeven in een nieuwe RAW...

Nieuw rolreglement Raad van Arbitrage voor de Bouw

05-02-2015 | Per 1 januari 2015 heeft de Raad een nieuw rolreglement. Aanleiding daarvoor is de inwerkingtreding van de nieuwe Arbitragewet en de wens voor enige vorm van modernisering. Een aantal vernieuwingen verdient de aandacht.

Schipbreuk

28-01-2015 | Bij vonnis van 14 januari 2015 (geschilnr. 34.615) hebben arbiters zich uitgelaten over het verzoek van aanneemster tot vergoeding van gesteld meerwerk, althans bijbetaling. De opdracht had betrekking...

Uitvoeringskosten RAW bestek afgeprijsd op € 0,-

13-01-2015 | In onderhavig kort geding vonnis is voor het eerst geoordeeld over de geldigheid van een inschrijving op een RAW werk, waarbij in de inschrijfstaat de uitvoeringskosten door de inschrijver op nul euro...

Onaannemelijke aanbiedingen

08-01-2015 | Vaak geeft de uitkomst van aanbestedingen de concurrent aanleiding tot een typisch Nederlandse gedachte: “Waar doet hij het van?”. De concurrerende biedingen zijn dan zo scherp dat ze gewoon niet levensvatbaar...

Referentieverklaring

17-12-2014 | Bij aanbestedingen wordt bij de ingediende referentiewerken ook veelal gevraagd een referentieverklaring (tevredenheidsverklaring) over te leggen waaruit blijkt dat de opdrachtgever verklaart dat het werk...

“Wees kritisch en trek tijdig aan de bel”

12-12-2014 | Met de nieuwe Aanbestedingswet is een nieuw principe geïntroduceerd: ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), tenzij’. Hoofdregel is dat voor het gunningcriterium EMVI wordt gekozen, tenzij...

Afrekening van materialen

03-12-2014 | Bij vonnis van 4 november 2014 (geschilnr. 71.916) kwamen appèlarbiters te oordelen over een geschil tussen een hoofdaanneemster en een onderaanneemster ter zake door onderaanneemster te verrichten dakbedekkingswerkzaamheden....

Belangenverstrengeling

12-11-2014 | Het bij aanbesteding inschakelen van derden die betrokken zijn bij de voorbereiding van de aanbesteding of die later betrokken worden bij de beoordeling van de inschrijvingen leidt regelmatig tot klachten...

Echte bouwconsument al genoeg beschermd

03-11-2014 | Minister Blok van Wonen en Rijksdienst werkt aan de bouwkwaliteit. Onlangs is de internetconsultatie afgesloten over het ontwerp van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Dit ontwerp...

Alsnog een uitnodiging bij onderhandse aanbesteding?

03-11-2014 | Een ondernemer die niet is uitgenodigd voor een aanbesteding waarin hij wel zeer geïnteresseerd is heeft veelal stevig de pee in. Een vraag die bij veel ondernemers in een dergelijk geval speelt is waarom...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22