Te laat is te laat

Aanbestedingsrecht is formaliteitenrecht; het gelijkheids- en het transparantiebeginsel brengen strikte handhaving van criteria en termijnen met zich. Dit blijkt wederom uit een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Utrecht d.d. 17 september 2014 (KG ZA 14-497).

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof

Een inschrijving is ongeldig verklaard omdat deze niet vóór de sluitingstermijn van 10:00 uur maar pas om 10:07 uur was ingediend. De gepasseerde inschrijver voerde aan dat sprake was van een (systeem)fout bij Tenderned waardoor zijn weliswaar tijdig geüploade inschrijving niet in de virtuele kluis bij Tenderned is terechtgekomen; bij een (systeem)fout heeft een aanbestedende dienst de mogelijkheid om de inschrijftermijn te verlengen, althans dat op grond van de redelijkheid en billijkheid had de inschrijving (alsnog) geldig moeten worden verklaard.

De Voorzieningenrechter loopt de aanbestedingsprocedure door, en wijst de vordering af. Een inschrijver is zelf verantwoordelijk voor tijdige indiening, en het gelijkheidsbeginsel leidt tot uitsluiting van te late inschrijvingen.

De Voorzieningenrechter oordeelt verder dat geen sprake is van een (systeem)fout, maar van een eigen fout van de gepasseerde inschrijver, die heeft geleid tot de gestelde inschrijfproblemen. De inschrijver had geruime tijd vóór het sluiten van de inschrijftermijn de status van de betreffende aanbesteding – per ongeluk – als “afgerond” gemarkeerd; vanuit die bestandsmap is het echter niet mogelijk om een inschrijving te uploaden.

Omdat voor het als “afgerond” markeren een actieve handeling van de inschrijver zelf is vereist, treft een derde in beginsel geen blaam. Deze handeling moet derhalve de inschrijver worden aangerekend, hetgeen in casu gebeurt. Daar komt nog bij, dat de inschrijver zijn fout tijdig had kunnen onderkennen en herstellen, al dan niet met ondersteuning van de helpdesk van Tenderned, als hij niet zo laat met het uploaden van zijn inschrijving (9:30 uur) was gestart. De inschrijver heeft aldus een risico genomen.

Voor een billijkheidscorrectie is evenmin plaats. De overige inschrijvers, die tijdig hun aanbieding in de virtuele kluis hadden geplaatst, mochten erop vertrouwen dat de inschrijvingstermijn om 10:00 uur daadwerkelijk gesloten was, en niet ten gunste van één inschrijver zou worden verlengd.