Aanbestedingsvoordeel met de CO2-Prestatieladder

Aanbestedende diensten dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit resulteert bij aanbestedingen in een steeds grotere vraag richting inschrijvers om aan te tonen dat zij duurzaam werken. De CO2-Prestatieladder is, vooral bij GWW werken, een veelgebruikt instrument voor aanbestedende diensten om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. De CO2-prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren van CO2 door het besparen van energie, het efficiënt gebruik maken van materialen en het inzetten van duurzame energie.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

De CO2-ladder wordt bij aanbesteding veelal zo ingezet dat inspanningen van bedrijven worden beloond. Een hogere score op de ladder (er zijn in totaal 5 tredes) wordt gehonoreerd met een concreet voordeel in de aanbestedingsprocedure in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich aldus in een ‘gunningvoordeel’.

Er komen steeds meer opdrachtgevers bij die de CO2-Prestatieladder gebruiken bij aanbestedingen. Naast koplopers ProRail en Rijkswaterstaat hebben diverse Provincies, Waterschappen en Gemeenten het instrument inmiddels ingezet. Zij zijn veelal aangesloten bij Green Deal GWW, een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen.

De interesse van bedrijven in de CO2-ladder is groot, getuige het zeer gestaag groeiend aantal maandelijks afgegeven C02 bewust certificaten. Toch hoor ik in de GWW praktijk dat de nodige bedrijven op zien tegen het verkrijgen van een certificaat. Hoe werkt het? En is het verkrijgen van een certificaat niet heel ingewikkeld?

Op 4 april 2014 is het handboek CO2-ladder 2.2 gepubliceerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO is verantwoordelijk voor alles wat met de CO2-ladder te maken heeft. Het Handboek CO2-Prestatieladder beschrijft in detail de beoordelingsmethodiek, het certificeringschema en bijbehorende auditchecklijsten, inclusief toelichting. Aan de aarzelende aannemer moet toegegeven worden dat het een lijvig handboek is. Om die reden heeft SKAO op 21 april 2014 een praktische en beknopte handleiding gepubliceerd voor bedrijven die opgaan voor certificering (www.skao.nl/documenten). Aan de handleiding is tevens een overzichtelijke werkinstructie gekoppeld waarin gedetailleerd staat beschreven hoe de documenten die horen bij het invoeren van de CO2-Prestatieladder op een handige en compacte manier kunnen worden opgesteld. Inschrijvers, doe hier uw voordeel mee.