Aanbesteden tijdens de vakantieperiode, mag dat?

11-08-2016 | Het komt nog regelmatig voor dat vlak voor of tijdens de bouwvak of het Kerstreces aanbestedingen in de markt worden gezet. Bij inschrijvers is er in die periode sprake van personele onderbezetting en...

Mag je meerdere kerncompetenties bewijzen met één referentiewerk?

04-08-2016 | Bij aanbestedingen worden veelal meerdere kerncompetenties beschreven waaraan inschrijvers moeten voldoen. Met enige regelmaat wordt daaraan toegevoegd dat per kerncompetentie één unieke referentie moet...

Veranderingen in het overeengekomen werk, 7:755 BW

27-07-2016 | In zijn bijdrage aan het Liber Amicorum voor Matton van den Berg schreef Arent ondermeer: “..it is more beneficial for the parties to a project to take the interest of the project at heart, rather...

Clusterbom

12-07-2016 | De Aanbestedingswet 2012 is inmiddels al weer een aantal jaren oud. Sinds de inwerkingtreding zijn vele aanbestedingen onder het regiem van deze wet gehouden, en zijn er talloze procedures gevoerd. Daarnaast...

Clusteren

01-07-2016 | In een recente aanbesteding van het UWV werden acht totaal verschillende opdrachten als één geheel aangeboden, te weten schoonmaak, restauratieve voorzieningen, reststoffenmanagement, groenvoorziening,...

Licht aan het einde van de tunnel

21-06-2016 | In een uitspraak van 11 april 2016 (geschilnr. 71.917) hebben appèlarbiters geoordeeld over de kosten die gemoeid zijn met het bekleden van de wanden van een tunnelbak voor een snelweg. Het werk is stilgelegd...

Bankgaranties onder de UAV

20-05-2016 | Vrijwel elke opdrachtgever zal van de door hem in te schakelen aannemer in enigerlei vorm en voor een bepaald bedrag zekerheid wensen. Die zekerheid dient er uiteraard voor om te zorgen dat een opdrachtgever...

Beperking beroep op een derde, proactiviteit

20-05-2016 | Betreft een annotatie van zaaknummer 216 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (21 april 2015, gepubliceerd op 4 maart 2016).

Aanbesteden en kwaliteitsborging in de bouw

27-04-2016 | Volgens een onderzoek van Bouwkennis.nl bedragen de kwaliteitskosten van uitvoerende marktpartijen in de B&U sector 10,6%. De verzamelterm ‘Kwaliteitskosten’ wordt daarbij gebruikt om enerzijds faalkosten...

Wijziging RAW inschrijfstaat toegestaan?

27-04-2016 | De rechtspraak ten aanzien van “fouten” die gemaakt zijn bij inschrijvingen op een RAW bestek is tot op heden erg strikt. Het eigenhandig schrappen van besteksposten, het onjuist overnemen van stelposten,...

Toezegging aan één inschrijver

21-04-2016 | De Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant sprak zich uit in een aanbestedingsgeschil (ECLI:NL:RBZWB:2016:1666). Het betrof de verlenging van de stand-stilltermijn. Die uitspraak is...

Sanering asbestwegen

08-04-2016 | In het kader van het onderwerp van deze GWW-editie leek het mij passend stil te staan bij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw inzake RAW-bestek, dat betrekking heeft op de sanering van...

Herziening UAV-GC 2005? Doe het goed!

06-04-2016 | Nu het initiatief tot herziening van de UAV-GC nog jong is wil ik een lans breken voor een fundamentele aanpak. Bij de herziening van de UAV 1989 hebben we kennis kunnen maken het fenomeen ‘lichte herziening’....

Herziening UAV-GC 2005? Doe het goed!

06-04-2016 | Nu het initiatief tot herziening van de UAV-GC nog jong is wil ik een lans breken voor een fundamentele aanpak. Bij de herziening van de UAV 1989 hebben we kennis kunnen maken het fenomeen ‘lichte herziening’....

Bij NvI vervallen besteksposten afgeprijsd, ongeldige inschrijving?

23-03-2016 | Twee uitspraken over inschrijfstaten waarbij vervallen verklaarde besteksposten abusievelijk toch zijn opgenomen en afgeprijsd, twee totaal verschillende uitkomsten. De rechtbank Den Haag oordeelde in...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21