Uitleg van bestekposten

16-06-2016 | Op 19 mei 2016 heeft een arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw zich in een vonnis uitgesproken over de vraag hoe drie bestekposten uit een OMOP bestek uitgelegd moeten worden (zaaknr: 35.550)....

Bankgaranties onder de UAV

20-05-2016 | Vrijwel elke opdrachtgever zal van de door hem in te schakelen aannemer in enigerlei vorm en voor een bepaald bedrag zekerheid wensen. Die zekerheid dient er uiteraard voor om te zorgen dat een opdrachtgever...

Beperking beroep op een derde, proactiviteit

20-05-2016 | Betreft een annotatie van zaaknummer 216 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (21 april 2015, gepubliceerd op 4 maart 2016).

Aanbesteden en kwaliteitsborging in de bouw

27-04-2016 | Volgens een onderzoek van Bouwkennis.nl bedragen de kwaliteitskosten van uitvoerende marktpartijen in de B&U sector 10,6%. De verzamelterm ‘Kwaliteitskosten’ wordt daarbij gebruikt om enerzijds faalkosten...

Wijziging RAW inschrijfstaat toegestaan?

27-04-2016 | De rechtspraak ten aanzien van “fouten” die gemaakt zijn bij inschrijvingen op een RAW bestek is tot op heden erg strikt. Het eigenhandig schrappen van besteksposten, het onjuist overnemen van stelposten,...

Toezegging aan één inschrijver

21-04-2016 | De Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant sprak zich uit in een aanbestedingsgeschil (ECLI:NL:RBZWB:2016:1666). Het betrof de verlenging van de stand-stilltermijn. Die uitspraak is...

Sanering asbestwegen

08-04-2016 | In het kader van het onderwerp van deze GWW-editie leek het mij passend stil te staan bij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw inzake RAW-bestek, dat betrekking heeft op de sanering van...

Herziening UAV-GC 2005? Doe het goed!

06-04-2016 | Nu het initiatief tot herziening van de UAV-GC nog jong is wil ik een lans breken voor een fundamentele aanpak. Bij de herziening van de UAV 1989 hebben we kennis kunnen maken het fenomeen ‘lichte herziening’....

Herziening UAV-GC 2005? Doe het goed!

06-04-2016 | Nu het initiatief tot herziening van de UAV-GC nog jong is wil ik een lans breken voor een fundamentele aanpak. Bij de herziening van de UAV 1989 hebben we kennis kunnen maken het fenomeen ‘lichte herziening’....

Bij NvI vervallen besteksposten afgeprijsd, ongeldige inschrijving?

23-03-2016 | Twee uitspraken over inschrijfstaten waarbij vervallen verklaarde besteksposten abusievelijk toch zijn opgenomen en afgeprijsd, twee totaal verschillende uitkomsten. De rechtbank Den Haag oordeelde in...

5%-regeling

10-03-2016 | In een lijvige uitspraak van 19 januari 2016 (geschilnr. 35.208) heeft arbiter uitspraak gedaan in een geschil tussen particuliere opdrachtgevers en aanneemster ter zake de bouw door aanneemster van een woning.

Inschrijven met € 0,- uitvoeringskosten

03-03-2016 | Het op € 0,- stellen van uitvoeringskosten is een veel voorkomend verschijnsel onder aannemers die inschrijven op RAW werken. Dit heeft al regelmatig discussies opgeleverd tussen inschrijvers en aanbestedende...

Inschrijven met 0 Euro uitvoeringskosten

29-02-2016 | Het op € 0,- stellen van uitvoeringskosten is een veel voorkomend verschijnsel onder aannemers die inschrijven op RAW werken. Dit heeft al regelmatig discussies opgeleverd tussen inschrijvers en aanbestedende...

Annotatie – Aannemer failliet na oplevering nr. 34.812

17-02-2016 | In deze uitspraak staat de afwikkeling van de aannemingsovereenkomst na ontbinding door de opdrachtgever centraal. Bijzonder in deze zaak is dat de aannemer failliet ging nadat het werk al was opgeleverd....

Doorleggen Wav-boete

29-01-2016 | Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een kwestie die hem door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch via een zogenaamde prejudiciële procedure was voorgelegd (ECLI:NL:HR:2015:3568)....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21