Mag je meerdere kerncompetenties bewijzen met één referentiewerk?

Bij aanbestedingen worden veelal meerdere kerncompetenties beschreven waaraan inschrijvers moeten voldoen. Met enige regelmaat wordt daaraan toegevoegd dat per kerncompetentie één unieke referentie moet worden ingediend. Met andere woorden: niet is toegestaan dat met één referentiewerk voldaan wordt aan meerdere kerncompetenties. De vraag is of een dergelijke bepaling is toegestaan.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

In een recent gepubliceerd advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (advies 308) is geoordeeld dat het in strijd is met de bedoeling van Voorschrift 3.5 F Gids Proportionaliteit om per gevraagde kerncompetentie te eisen dat één afzonderlijke op die kerncompetentie toegesneden referentieopdracht wordt overgelegd. Daarmee maakt de aanbestedende dienst het voor inschrijvers namelijk onmogelijk om aan te tonen dat zij over alle vijf de gevraagde kerncompetenties beschikken door het overleggen van slechts één, twee, drie of vier referentieprojecten. Ter onderbouwing van dit oordeel verwijst de Commissie naar de toelichting in de Gids Proportionaliteit waarin staat dat het definiëren van te veel en te specifieke kerncompetenties definiëren én daarbij vragen naar referenties per kerncompetentie wel eens zoeken naar een schaap met vijf poten zou kunnen worden. Daardoor wordt de markt te sterk verengd.