Dwingende herstelmethode: de uitzondering die de regel bevestigt

06-06-2018 | In de uitspraak van de Raad van Arbitrage van 12 april 2018, nr. 81146 veroordeelt arbiter onderneemster over te gaan tot herstel waarbij arbiter een dwingende herstelmethode voorschrijft. Deze uitspraak...

Wat te doen bij rechterswisseling?

23-05-2018 | De gerechtelijke instanties in Nederland, de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad, zijn opgedeeld in zogenaamde Kamers. Elke Kamer behandelt een bepaald type zaken; zo is er een Strafkamer, een Handelskamer...

Nieuw Duits aannemings- en bouwcontractenrecht

26-03-2018 | Per 1 januari 2018 zijn de paragrafen in het Duitse Burgerlijk Wetboek - het BGB - over aanneming van werk gewijzigd. Verder is een aparte titel voor bouwcontracten ingevoerd, naast enkele paragrafen over...

Gijzeling door juristen?

16-03-2018 | Op 29 januari 2018 kopte Cobouw ‘De Bouw wordt gegijzeld door juristen’. Deze quote was afkomstig van hoogleraar Rob Nijsse en had vooral betrekking op de Eindhovense parkeergarage. In het artikel...

De waarschuwingsplicht: pas op voor het boemerangeffect

16-03-2018 | Het door een aannemer ingenomen standpunt dat sprake is van een ontwerpfout waarvoor hij gewaarschuwd heeft, kan onder omstandigheden als een boemerang bij de aannemer terug komen. Dit blijkt uit het arbitraal...

Twee gelijke inschrijvingen, loting bepaalt winnaar

16-03-2018 | Twee inschrijvingen die exact gelijk eindigen en daarmee beide als winnaar uit de bus komen. De kans dat dit voorkomt lijkt niet heel groot, toch heb ik het in mijn praktijk het afgelopen jaar al twee...

Conservatoir beslag leggen steeds moeilijker?

16-03-2018 | In de praktijk zien we steeds vaker dat het lastiger wordt om verlof te krijgen tot het leggen van conservatoir beslag (beslag vooruitlopend op een juridische procedure). Een eerste tendens die we zien...

Contact met de aanbestedende dienst

14-03-2018 | Contact met de aanbestedende dienst, is dat toegestaan? Dat is afhankelijk van hetgeen in de aanbestedingsdocumenten bepaald is. Veelal is beschreven dat contact via één specifieke contactpersoon moet...

Rechters toon eens wat meer lef in kort geding!

27-02-2018 | De Voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo heeft eind januari van dit jaar een voor de eisende aannemer teleurstellend vonnis uitgesproken. Nu is dat helaas wel vaker het geval, maar ik zie in...

Best Value Procurement – Rechtspraak 2017

30-01-2018 | In 2017 zijn de nodige uitspraken in Kort Geding gewezen die stevig richting geven aan de Best Value Procurement (BVP) aanbestedingspraktijk.

Mijn opdrachtgever wil de raamovereenkomst verlengen, maar onder de destijds afgesproken voorwaarden wil ik dat als inschrijver niet. Wat nu?

25-01-2018 | Het komt heel regelmatig voor dat opdrachtnemers geen verlenging van een raamovereenkomst willen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u destijds tegen te scherpe prijzen heeft ingeschreven, omdat de economische...

Algemene voorwaarden-perikelen

12-01-2018 | Over het correct van toepassing verklaren en het adequaat gelegenheid geven om van die algemene voorwaarden kennis te nemen is al veel geprocedeerd. Lastig wordt het vooral wanneer er naar verschillende...

Veranderingen in het overeengekomen werk, artikel 7:755 BW

19-12-2017 | In zijn bijdrage aan het Liber Amicorum voor Matton van den Berg schreef Arent ondermeer: ‘..it is more beneficial for the parties to a project to take the interest of the project at heart, rather than...

Mag je resultaatsverplichtingen in een RAW bestek afprijzen met ‘n.v.t.’?

19-12-2017 | Hoe moet een inschrijver handelen als hij bij de aanbesteding van een RAW-bestek van mening is dat bepaalde resultaatsverplichtingen, die in het bestek zijn opgenomen, niet uitgevoerd hoeven te worden?...

Uitleg van bestekposten

19-12-2017 | Op 19 mei 2016 heeft een arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw zich in een vonnis uitgesproken over de vraag hoe drie bestekposten uit een OMOP bestek uitgelegd moeten worden. De aannemer die...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21