Gebreken in het werk na oplevering, en dan?

28-01-2022 | Hoewel het natuurlijk de bedoeling is dat een werk bij oplevering volmaakt is, is de werkelijkheid doorgaans anders. Vaak doen zich nog restgebreken voor die niet aan oplevering in de weg staan maar die...

Oppassen met garanties

01-12-2021 | Het afgeven van garanties is in Nederland gebruikelijk, zeker in de aannemerij. Paragraaf 22 UAV gaat er zelfs vanuit dat garanties worden verstrekt, en dat daarover in het bestek verdere details worden...

Voorschrijven materieel in strijd met RAW-systematiek

07-10-2021 | Enige tijd geleden ontving het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) van een ondernemer een klacht met betrekking tot een door een gemeente uitgeschreven aanbesteding voor een raamovereenkomst voor...

Evaluatiegesprek binnen de Alcateltermijn

07-10-2021 | Een afgewezen inschrijver heeft vaak behoefte aan een extra toelichting bij de motivering van de afwijzing. Die behoefte bestaat bijvoorbeeld omdat de motivering van de gunningsbeslissing summier is of...

RAW-systematiek ongewijzigd toepassen

09-09-2021 | In RAW bestekken worden op grote schaal wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen opgenomen ten aanzien van bepalingen of technische eisen uit de Standaard RAW bepalingen. Daar is niets mis mee, sterker...

Opheffing van een onterecht beslag en schadevergoeding

15-07-2021 | Met regelmaat wordt ons gevraagd om beslag te laten leggen. Wanneer nog geen procedure is gevoerd waarbij een partij is veroordeeld om een bepaald bedrag te betalen, moet eerst een verzoek aan de rechtbank...

Twee nieuwe modellen bouwteamovereenkomst

15-07-2021 | Er zijn recent twee nieuwe modellen voor een bouwteamovereenkomst gepubliceerd ter vervanging van het veelgebruikte VG Bouw model uit 1992. Een model overeenkomst van Duurzaam Gebouwd en een model van...

Stapeling van kerncompetenties

26-05-2021 | De meeste aanbestedingsklachten die bij het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) binnenkomen blijven zien op disproportionele eisen. Het stapelen van eisen ten aanzien van referentiewerken is daarbij...

De belegger als zondebok?

28-04-2021 | Het ‘Wetsvoorstel opkoopbescherming’ heeft als doel om starters en mensen met een middeninkomen een betere positie te geven op de woningmarkt. Hiermee zou de beschikbaarheid, betaalbaarheid en flexibiliteit...

Verwijzen naar een specifiek merk of fabricaat

13-04-2021 | De voorzieningenrechter oordeelt dat de inschrijving van de klagend inschrijver terecht is uitgesloten omdat niet is aangetoond dat de aangeboden armaturen gelijkwaardig zijn aan de specificaties die in...

Meerwerkdiscussies: zorgvuldig schikken

01-04-2021 | Een relevant deel van bouwgeschillen tussen opdrachtgevers en aannemers gaat over verschuldigdheid van vergoeding voor meerwerk. Ook de redelijkheid en billijkheid spelen bij deze verschuldigdheid een rol.

Aanbestedende dienst deelt bedrijfsvertrouwelijke informatie

16-03-2021 | Een aantal maal per jaar ontvangen wij klachten dat aanbestedende diensten in de aanbestedingsfase bedrijfsvertrouwelijke informatie van de zittend aannemer delen met geïnteresseerde inschrijvers. Denk...

EMVI-boete en UAV-GC

02-03-2021 | In de vorige Land + Water werd kort stilgestaan bij het gunningscriterium EMVI. De inschrijver die het beste scoort op de prijs kwaliteitsverhouding (BPKV) zal in beginsel het werk worden opgedragen. De...

Veel voorkomende klachten bij aanbestedingen

22-02-2021 | Klagen over aanbestedingsprocedures is van alle tijden. Dat is simpelweg inherent aan het spel om de knikkers. In 2018 schreef ik in Cobouw een artikel met een top 10 van meest voorkomende klachten die...

Tijd voor meer openheid bij aanbestedingen?

10-02-2021 | De regering is gevallen over de toeslagenaffaire. De kranten stonden er vol van en er volgde een kritisch kamerdebat. Eén van de zaken die daarin aan de orde kwam was de zeer beperkte informatieverstrekking...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21