Tijdig overleggen Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)

18-11-2020 | Bij veel aanbestedingen wordt een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) gevraagd. In de praktijk zien wij regelmatig gebeuren dat een GVA niet tijdig wordt aangevraagd bij het ministerie of niet tijdig wordt...

In gebreke stellen: vraag niet te veel

08-10-2020 | Uit twee recente uitspraken is weer eens gebleken hoe belangrijk het is om de juiste formulering en termijn te kiezen indien een aannemer in gebreke is en de aannemer moet worden aangeschreven om tot herstel...

Direct aan onderaannemer betalen?

08-10-2020 | In tijden van crisis – zoals de huidige Covid-19 pandemie - komt het met enige regelmaat voor dat een hoofdaannemer in financiële moeilijkheden komt te verkeren waardoor de onderaannemer niet betaald...

Stapelen van kerncompetenties

23-09-2020 | Met enige regelmaat zien wij dat een aanbestedende dienst kerncompetenties stapelt. Dat wil zeggen dat binnen één referentiewerk meerdere kerncompetenties worden gevraagd. Veelal zijn die stapelingen...

Is een korting een negatieve prijs?

23-09-2020 | Als in een RAW bestek een nadrukkelijk verbod is opgenomen ten aanzien van het opnemen van negatieve prijzen, mag je dan wel of niet een korting hanteren in de inschrijfstaat? In een recent kort geding...

Waarschuwingsplicht in beton gegoten?

03-08-2020 | Recentelijk heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin invulling wordt gegeven aan de wettelijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van ‘kostenverhogende omstandigheden’.

Gewijzigde inschrijvingsstaat niet gebruikt

08-07-2020 | De inschrijvingsstaat blijft met enige regelmaat voor juridische discussies zorgen. In een tweetal recente uitspraken werd geoordeeld over inschrijvers die abusievelijk de oude inschrijvingsstaat gebruikten,...

Common law-style contracts in a civil law world

03-07-2020 | The differences between common law and civil law are often highlighted and discussed from a civil law perspective, and more specifically a Dutch perspective. However, the term ‘civil law’ is too broad...

Kabelschade: gedeelde smart is halve smart

12-06-2020 | Verkeerde liggingsgegevens van kabels en leidingen zijn aannemers al jaren een spreekwoordelijke doorn in het oog. Ontbrekende, onjuiste en onduidelijke liggingsgegevens veroorzaken immers een hoop extra...

Werken in bouwteamverband – Noot

10-06-2020 | Twee kort geding uitspraken laten eens te meer het belang van precieze formulering van (geschiktheids)eisen in de aanbestedingsdocumenten zien. Ervaring met werken in bouwteamverband is namelijk echt wat...

Opschorten van werkzaamheden

02-06-2020 | De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft op 1 april 2020 (geschilnr. 36.818) in eerste aanleg een uitspraak gedaan in een kwestie tussen ProRail en een door haar via een zogenaamde D&C-light overeenkomst...

Is dit de opstap naar meer steun voor de bouw?

02-06-2020 | Dagelijks berichten alle kranten over de ongekende tijden waarin het coronavirus ons heeft doen belanden. Het virus heeft een enorme impact op alles en iedereen en dat ook nog eens wereldwijd. Dat stemt...

Te laat opleveren door coronaperikelen

04-05-2020 | De nodige werken lopen momenteel vertraging op door toedoen van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande getroffen maatregelen. De vraag die vele aannemers bezig houdt is wie verantwoordelijk is voor...

ACA GWG Column – Disproportionaliteit Kleurkeurcertificaat

22-04-2020 | In een aanbestedingsprocedure was het behalen van het certificaat ’Kleurkeur basis’’ en ‘’Kleurkeur gevorderden’ onderdeel van het gunningscriterium. Een van de inschrijvers vond deze eis disproportioneel...

Juridische handvatten in tijden van corona

22-04-2020 | Het coronavirus en de getroffen maatregelen zijn van directe invloed op de gehele bouwsector. De aannemerij wordt getroffen door onzekerheid en angst maar zit ook met juridische vraagstukken. Denk alleen...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21