RAW-systematiek ongewijzigd toepassen

In RAW bestekken worden op grote schaal wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen opgenomen ten aanzien van bepalingen of technische eisen uit de Standaard RAW bepalingen. Daar is niets mis mee, sterker nog artikel 01.01.01 lid 04 van de Standaard RAW bepalingen geeft aan dat dergelijke aanpassingen in het bestek boven de bepalingen uit de Standaard RAW bepalingen gaan. Maar wat nu als niet wordt afgeweken van bepalingen of technische eisen, maar van de elementaire uitgangspunten van RAW systematiek? Denk daarbij aan uitgangspunten zoals het opnemen van kostenhomogene beschrijvingen, resultaatsgerichte beschrijvingen en vrijheid voor de aannemer ten aanzien van de wijze van uitvoeren. In advies 593 van de Commissie van Aanbestedingsexperts van 8 juli 2021 is geoordeeld dat niet ongemotiveerd mag worden afgeweken van de RAW systematiek.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

[advies 593 van de Commissie van Aanbestedingsexperts]

De klacht bestond uit het feit dat de aanbestedende dienst heel nauwkeurig had uitgeschreven met welk werkmaterieel de aannemer de werkzaamheden moest worden verricht. Zo werd heel specifiek gesproken over een rupskraan van ca. 20 ton uitgerust met stobbenfreeskop, knipschaar tot 60 cm, sorteergrijper met opening van 200 cm en zware hark of een mobiele kraan van ca. 20 ton uitgerust met stobbenfreeskop (incl. pompschakeling voor extra hoge capaciteit), knipschaar tot 60 cm, en sorteergrijper (opening 200 cm) en zware hark.

De Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelde dat dergelijke specifieke afwijkingen haaks staan op het belangrijke uitgangspunt van de resultaatgerichte beschrijvingen van de RAW-systematiek en de uitvoeringsvrijheid van de aannemer. Ook uit paragraaf 6 lid 3 van de toepasselijke UAV 2012 volgt dat het de aannemer is die het gereedschap en materieel ten behoeve van het werk ter beschikking stelt.

De Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelde verder dat afwijken van uitgangspunten van de RAW-systematiek en de UAV 2012 op grond van de Gids Proportionaliteit enkel in projectspecifieke situaties en bij deugdelijke motivering is toegestaan. De Commissie oordeelde verder dat de aanbestedende dienst onvoldoende inzicht heeft gegeven in de afwegingen die hebben geleid tot het afwijken van de uitgangspunten van de RAW-systematiek en de UAV 2012. Daarmee werd de klacht van de aannemer gegrond verklaard.

Naar aanleiding van dit advies heeft CROW, de opsteller en beheerder van de RAW systematiek, in een nieuwsbrief inmiddels het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts onderschreven. En verder heeft CROW heel duidelijk gesteld dat gebruikers van de RAW besteksystematiek ook op basis van de gebruiksvoorwaarden gehouden zijn de RAW-systematiek volledig en ongewijzigd toe te passen.

In: Bouwbelang 2021-4