Gebrekkige klimaatinstallaties

07-02-2012 | Omdat klimaatinstallaties slecht kunnen functioneren, zijn kantoorpanden soms onaangenaam koud of warm . In het huurrecht kan dit een gebrek opleveren op grond waarvan huurders verhuurder kunnen aanspreken...

Arbitragebeding en consument

24-01-2012 | Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft in een uitspraak van 5 juli 2011 (LJN:BR2500) bepaald dat een arbitragebeding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is in de zin van artikel 6:233 sub a BW ten...

Beroep op overmacht

18-10-2011 | Een aannemer heeft de aanleg van een kade in de Eemshaven (ShortSeahaven) aangenomen. Het werk werd binnendijks uitgevoerd. Aannemer heeft een deel van de zeedijk ontgraven en een damwand geplaatst ter...

Zorgvuldigheidsnorm aannemer bij kabelschade

04-10-2011 | De rechtbank Haarlem heeft in een recent vonnis van 10 augustus 2011 (LJN: BR6547) geoordeeld over een schade aan een telefoonkabel van KPN.

Niet nakomen vormvoorschrift voor twee partijen nadelig

18-08-2011 | Het niet per aangetekende post verzenden van een protest door de aannemer tegen de eindafrekening kan grote gevolgen hebben. In een geschil dat heeft geleid tot een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden...

Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exoneratie.

04-08-2011 | Klimaatinstallaties kunnen slecht functioneren. Daardoor kan een huurobject onaangenaam koud of onaangenaam warm zijn voor huurders. In dit artikel wordt eerst onderzocht wanneer een gebrekkige klimaatinstallatie...

Retentierecht of eigenrichting?

19-07-2011 | In een artikel in Cobouw van 15 mei jl. “Sloper moet Imax-theater vrijgeven” werd gemeld dat de onderaannemer het retentierecht niet mocht uitoefenen omdat zij niet beschikte over de feitelijke macht....

Omvang van opdracht niet van doorslaggevende aard

01-07-2011 | Aannemers krijgen bij aanbestedingen steeds vaker te horen dat een aanbestedende dienst niet tot gunning van een opdracht overgaat in verband met de slechte financiële positie van de aanbesteder.

Grondroerder blijft aansprakelijk bij kabelschade

16-06-2011 | In het najaar van 2010 verscheen in de Cobouw een artikel van onze hand over het arrest van het Gerechtshof Arnhem van 19 maart 2010 waarin de aansprakelijkheid voor kabelbeschadiging door graafwerkzaamheden...

Aanbestedingseisen of uitvoeringseisen?

27-03-2011 | Het doel van iedere aanbestedingsprocedure is het vinden van een partij die een werk, dienst of levering zo economisch voordelig mogelijk uitvoert en daartoe ook alle kennis en kunde in huis heeft. Om...

De ‘on demand’ bankgarantie en de UAV 1989; vereisten en verhouding

01-02-2010 | In de bouw is het gebruikelijk dat een opdrachtgever van een aannemer zekerheid verlangt voor de nakoming van diens verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst. De aannemer heeft verschillende mogelijkheden...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17