Eenzijdig verlengen van een aanbestede opdracht, mag dat?

In beginsel mag een aanbesteder een gegund werk na afloop van de contractstermijn niet eenzijdig verlengen, tenzij het werk of de dienst niet verplicht (opnieuw) aanbesteed moet worden.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Een andere uitzondering die in de praktijk veel wordt waargenomen is de situatie dat in de aanbestedingsdocumenten een mogelijkheid is opgenomen voor de aanbesteder om eenzijdig het contract te verlengen. Dus bijvoorbeeld een uitvoeringsduur van twee jaar, met de eenzijdige mogelijkheid het contract te verlengen voor de duur van twee keer een kalenderjaar. Houdt dergelijke bepalingen goed in het vizier bij het calculeren van de inschrijfsom. Er bestaat immers een mogelijkheid dat de inschrijfsom in totaal voor vier jaar moet worden aangeboden.

En bedenk ook dat de eenzijdige optie tot verlengen van de overeenkomst een keuzemogelijkheid is die slechts de aanbesteder toekomt. De inschrijver kan aan de optie geen rechten ontlenen.