Verwijzing naar eigen algemene voorwaarden bij inschrijving

19-12-2012 | Een voorgedrukte verwijzing op een aanbiedingsbrief naar de algemene voorwaarden van de inschrijver leidt bij een aanbesteding op basis van de bestaande jurisprudentie doorgaans tot ongeldigheid van die...

Tegengaan beroep op zekerheid: het blijft lastig

23-10-2012 | Een veel voorkomend civiel of arbitraal kort geding is de procedure waarin een aannemer zijn opdrachtgever ervan tracht te weerhouden om de door de aannemer gestelde zekerheid in te roepen. Zo ook de zaak...

Korting en werkdagen

16-10-2012 | Op grond van paragraaf 42 lid 3 UAV kan geen korting worden opgelegd voor na de oplevering verstreken dagen die geen werkdag zijn. Opdrachtgever en aannemer discussiëren bij een opgelegde korting regelmatig...

Opzegging aannemingsovereenkomst

02-10-2012 | De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Dat volgt uit artikel 7:764 BW en overigens ook uit paragraaf 14 lid 7 UAV (beëindiging door opdrachtgever...

Arbitrage of burgelijke rechter?

18-09-2012 | In veel koop-/aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden zoals AVA en UAV is bepaald dat geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als ondernemer...

Perikelen bij procederen als VvE

15-08-2012 | In de onderhavige kwestie is sprake van een geschil over een “vernieuwbouwd” monument. Dit pand bestaat uit een hoofd-VvE, en vier onder-VvE’s (index 1: woningen, index 2: bedrijfsruimten, index...

Overgangsrecht titel 12 Boek 7 BW

18-07-2012 | De onderhavige kwestie heeft betrekking op een aannemingsovereenkomst in regie tot het – kort gezegd – realiseren van een bedrijfswoning met bedrijfshal en daarin meer specifiek een vloeistofdichte...

Annotatie Hof Amsterdam – Huur woonruimte, algemene voorwaarden, boetebeding.

29-06-2012 | Een annotatie van het Gerechtshof Amsterdam (nr. 200.060.885/01), over onder andere de huur van een woonruimte, algemene voorwaarden en een boetebeding op illegale onderverhuur.

Eisende partij kan spoedeisend belang kwijtraken

05-06-2012 | Dat voor het starten van een kort gedingprocedure een spoedeisend belang vereist is zal bij velen bekend zijn; een eisende partij heeft in ieder geval spoedeisend belang indien van haar niet kan worden...

Doordacht plan van aanpak

27-04-2012 | Gunning op de laagste prijs komt steeds minder voor bij aanbestedingen. In de aanloop naar de nieuwe (maar volgens sommigen al achterhaalde) aanbestedingswet is wel gesteld dat het gunningcriterium ‘economisch...

Bereidverklaring overleggen

24-04-2012 | Aanbestedende diensten vragen inschrijvers regelmatig voor inschrijving een bereidverklaring van een bank voor een te verstrekken bankgarantie te overleggen. In een recente uitspraak van de rechtbank Zwolle...

Bereidverklaring overleggen

24-04-2012 | Aanbestedende diensten vragen inschrijvers regelmatig vóór inschrijving een bereidverklaring van een bank voor een te verstrekken bankgarantie te overleggen. In een recente uitspaak van de rechtbank...

Huurtips voor ondernemers in de GWW sector

19-04-2012 | In de dagelijkse praktijk komen ondernemers veelvuldig in aanmerking met het huurrecht. Dit kan het huren van een kantoorruimte betreffen maar ook de huur van materieel als kranen, gereedschap of wellicht...

Aanbestedingsrecht in beweging

27-02-2012 | In 2004, inmiddels acht jaar geleden, werden de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld, Richtlijn EG/2004/17 voor de Speciale Sectoren (als opvolger van de toenmalige Richtlijn Nutssectoren)...

Gebreken bij aanbestedingen, altijd een Waterloo?

27-02-2012 | Jaren geleden heb ik in een artikel gesteld dat aanbestedingsrecht formaliteitenrecht is. De grondbeginselen van het aanbestedingsrecht van transparantie en gelijkheid van de inschrijvers maken immers...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17