Vaste aanneemsom gewijzigd in regie - noot

De kwestie waarover appel-arbiters zich in dit scheidsrechterlijk vonnis hebben uitgelaten, heeft betrekking op de wijze van afrekenen van een aannemingsovereenkomst tussen een hoofdaannemer en diens onderaannemer. Partijen hadden meerdere aannemingsovereenkomsten gesloten voor de uitvoering van gevelmetselwerk op vier woningbouwprojecten. Eén van die overeenkomsten was oorspronkelijk op basis van een vaste prijs aangenomen, maar is later is gewijzigd in een prijs op basis van regie. Centraal in de beoordeling staat de vraag of de hoofdaannemer met recht een beroep kan doen op een richtprijs of maximumprijs ter zake deze gewijzigde overeenkomst.

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof

Erik Gierman schreef een annotatie bij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Deze noot is gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2019/69.
Lees hier de volledige annotatie.